Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

16 Rhagfyr 2016

Cadwch y Camera wrth law ar gyfer cynigion mis Rhagfyr y Gystadleuaeth Ffotograffiaeth

Mae enillydd mis cyntaf cystadleuaeth ffotograffiaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 wedi cael ei gyhoeddi.

Y ffotograffydd amatur brwd David Audsley oedd enillydd y mis cyntaf a’i lun trawiadol o Raeadr Coed y Bers fydd y llun nodwedd ar gyfer mis Tachwedd yn 2018.

Ar ôl clywed am ei fuddugoliaeth, dywedodd David:

“Rwyf wrth fy modd o fod wedi ennill y gystadleuaeth y mis hwn. Fel ffotograffydd amatur brwd rwyf bob amser yn chwilio am luniau gwych ac roeddwn yn gwybod bod hwn yn arbennig pan wnes i ei dynnu. Mae yna ardaloedd gwych yn Wrecsam a byddaf yn sicr o chwilio am fwy ohonynt i’w cyflwyno i'r gystadleuaeth.”

Rydym yn agored rŵan i gynigion ar gyfer mis Rhagfyr ac mae gan ffotograffwyr amatur tan y 31 i anfon eu lluniau o'r perlau bach y maent yn dod o hyd iddynt neu'n gwybod amdanynt yn y fwrdeistref sirol yn barod.

Dywedodd y Cyng. Bob Dutton, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Corfforaethol ac Iechyd a Diogelwch:

Hoffwn yn gyntaf estyn fy llongyfarchiadau i David a gurodd dros 60 o geisiadau i ennill y gystadleuaeth ar gyfer y mis cyntaf. Rwy'n gwybod fod y beirniaid wedi'u plesio gyda safon uchel iawn y cynigion a gyflwynwyd. Mae amser o hyd i baratoi eich cynigion ar gyfer mis Rhagfyr a chyda gwyliau'r Nadolig i ddod, bydd y beirniaid yn gobeithio gweld hyd yn oed mwy o luniau trawiadol i ddewis ohonynt ym mis Ionawr.”

Lansiwyd Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 ddechrau mis Tachwedd yn dilyn y newyddion bod Gogledd Cymru yn y bedwerydd yn y byd o ran y rhanbarthau i ymweld â nhw. Ar y pryd roedd staff yn credu ei bod ond yn deg i Wrecsam ddathlu ei lle yn y byd gyda chofnod ar ffurf lluniau o Wrecsam drwy gydol y flwyddyn.

Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i’r llun gorau a gymerwyd gan ffotograffydd amatur sy’n dal hanfod y mis y tynnwyd y llun. Bob mis, byddwn yn dewis un llun i’w gynnwys yn y mis cyfatebol yng Nghalendr 2018.

Nid oes gwobr i’r enillwyr ond bydd pob un o’r 12 ohonynt yn cael copïau o galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 pan fydd yn cael ei gynhyrchu ym mis Tachwedd 2017, gyda’u llun a’u henw oddi tano.

Bydd yr holl elw o werthu’r calendr yn mynd tuag at yr elusennau a ddewisir gan y Maer.

Gall lluniau fod o unrhyw le yn y fwrdeistref sirol a bydd telerau ac amodau yn berthnasol.

Dylid cyflwyno’r lluniau drwy e-bost, ffafrir eglurder llawn, i calendar@wrexham.gov.uk.