Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

16 Mehefin 17

Trefniadau yn eu lle i groesawu Olly Murs i’r Cae Ras

Bydd miloedd o ymwelwyr yn heidio i Wrecsam penwythnos nesaf wrth i'r seren bop o fri, Olly Murs, gamu ar lwyfan y Cae Ras ddydd Sadwrn 24 Mehefin fel rhan o’i daith haf o amgylch Prydain.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal gan Gymdeithas Clwb Pêl-Droed Wrecsam, ochr yn ochr â'r hyrwyddwyr a'r partneriaid LHG Live ac Orchard Entertainment.

Mae preswylwyr ac ymwelwyr wedi cael gwybod am drefniadau priffyrdd a pharcio'r diwrnod, fel nad yw'r digwyddiad yn tarfu'n ormodol arnynt.

 Bydd trefniadau unffordd ar waith ar Ffordd yr Wyddgrug, y tu allan i’r Cae Ras, o 3pm tan 9.34, gyda'r holl draffig sy’n dod i mewn i’r dref yn cael ei ddargyfeirio. Bydd trefniadau unffordd hefyd ar waith rhwng cylchfan B&Q a Station Approach.

Bydd y ffordd yn cau am 9.45pm er diogelwch y bobl sy’n dod allan o’r stadiwm, gyda mynediad i breswylwyr yn cael ei reoli gan swyddogion traffig.

Bydd Ffordd yr Wyddgrug, y tu allan i’r Cae Ras, hefyd yn cau am 9.45pm pan fo pobl yn dechrau gadael y stadiwm.

Cynghorir y rheiny sy’n mynychu’r digwyddiad i barcio ym Mhrifysgol Glyndŵr, sy’n costio £5. Mi fydd yna hefyd lefydd parcio ar gael ar Lôn Crispin a hefyd wrth Ysgol Plas Coch sydd gerllaw.

Bydd gwasanaeth parcio a theithio hefyd ar gael o swyddfeydd y Cyngor ar Ffordd Rhuthun o 4pm tan 12am am £5 y car.

Bydd y gatiau yn agor am 5pm a bydd y sioe yn gorffen am 10pm.  Bydd y Swyddfa Docynnau yn lobi Ystafell 1864 ar agor o 12pm tan 8.30pm.

Mae yna docynnau yn dal ar ôl, ond dim ond ychydig o docynnau sefyll sydd ar gael erbyn hyn. Mae’r tocynnau ar gyfer yr eisteddle ar gael yn uniongyrchol o My Racecourse, ac mae’r tocynnau i sefyll ar gael drwy lhgtickets.com a ticketmaster.co.uk.

Cynghorir ymwelwyr i gyrraedd yn ddigon buan oherwydd y gwiriadau bagiau a diogelwch wrth fynd i mewn i'r stadiwm. Mae amodau a thelerau’r tocynnau ar gael ar wefan My Racecourse:http://myracecourse.wst.org.uk/index.php/whats-on/54-olly-murs-to-perform-at-my-racecourse-wrexham-saturday-24th-june

Bydd gwaith ar y llwyfan a’r offer yn dechrau ddydd Mawrth, 20 Mehefin, gyda’r gwaith gosod a rigin yn cael ei wneud drwy gydol yr wythnos rhwng 8am ac 8pm.

Bydd yr offer yn cael ei dynnu i lawr ddydd Sul 25 Mehefin rhwng 8am ac 8pm a bydd y stadiwm yn cael ei glirio dydd Llun 26 Mehefin.

Dywedodd y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cyngor Wrecsam: “Gyda’n partneriaid yn Heddlu Gogledd Cymru a Chymdeithas Clwb Pêl-Droed Wrecsam, mae arnom ni eisiau sicrhau bod y digwyddiad hwn yn un pleserus i bawb ac yn adeiladu ar lwyddiant cyngherddau eraill ar y Cae Ras, gan gynnwys UB40 fis diwethaf a'r Stereophonics y llynedd.

“Mae arnom ni hefyd eisiau sicrhau diogelwch pawb a pheidio â tharfu’n ormodol ar drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, a dyna pam rydym ni’n rhoi gwybod i bawb am y ffyrdd a fydd yn brysur ar y diwrnod ac am y llwybrau amgen i’r rheiny nad ydynt yn mynd i'r gig.

“Hoffaf ddiolch i bawb sydd wedi helpu i drefnu’r digwyddiad yma, a gobeithiaf y bydd yn ychwanegu at enw da Wrecsam fel cyrchfan groesawgar sy’n cynnal digwyddiadau mawr”.