Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

17 Mai 2017

Marchnad Y Bobl OW: Diweddariad ar y Gwaith

Mae Wynne Construction wedi bod yn symud ymlaen gyda’r rhaglen gyffrous o waith ar gyfer datblygiad newydd Marchnad Y Bobl OW.

Mae’r hen stondinau wedi eu dymchwel o’r neuadd bellach, a’r pibelli a’r systemau gwresogi oedd ar hyd y nenfwd. Mae Arcêd y De wedi cael ei ail baentio'n llwyr, yn ogystal â'r grisiau.

Mae lluniau newydd a gyhoeddwyd gan Gyngor Wrecsam hefyd yn dangos gwaith sydd wedi ei wneud ar gyfer y ffenestri to newydd o Lefel 2a Maes Parcio Marchnad y Bobl. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys ffurfio 3 adran o ffenestri to, a fydd yn y pen draw yn weladwy o lawr gwaelod y ganolfan. Aeth Jo Marsh a Karen Whittingham, aelodau o dîm Oriel Wrecsam i weld y gwaith o greu’r baricedau o amgylch y ffenestri to.

Bydd y ffenestri to yn darparu mwy o olau naturiol i’r gofod, yn ogystal â chyflwyno mynedfeydd gwydr newydd.

Atgoffir y cyhoedd fod y busnesau yn Arcêd y De ar agor drwy gydol cyfnod y gwaith adeiladu. Mae diweddariadau ar y prosiect ar gael hefyd ar yr hysbysfwrdd newydd yn 'Cafe in the Corner’ yn Arcêd y De.