Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

30 Rhagfyr 2016

Peiriannau talu am barcio newydd yn gwneud pethau’n haws i yrwyr ac yn atal lladron

Ddechrau mis Ionawr mi fyddwch chi'n gweld peiriannau talu am barcio newydd ym meysydd parcio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

I ddechrau byddwch ond yn gallu talu gydag arian parod ond, ymhen amser, mi fyddwch chi’n gallu talu â cherdyn (pad PIN a thechnoleg ddigyffwrdd).

Bydd prisiau parcio arferol yn berthnasol ar 1 Ionawr 2017 ymlaen, gan fod y cynllun parcio am ddim yn dod i ben 31 Rhagfyr.  

Mae'r peiriannau newydd wedi eu gosod yn y meysydd parcio canlynol:

San Silyn
Stryt y Farchnad
Ffordd Cilgant
Cilgant San Siôr
Y Llyfrgell
Canolfan Byd Dŵr
Neuadd y Dref
Maes Parcio Rhiwabon (bydd yn cael ei osod ddiwedd mis Ionawr)

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae llwyddiant ein cynllun parcio am ddim fis Rhagfyr 2016 yn dangos bod pobl yn defnyddio ein meysydd parcio, a bydd y peiriannau talu newydd yn helpu i wneud parcio yn Wrecsam yn haws ac yn fwy cyfleus.

“Yn ogystal â derbyn arian parod, bydd y pad PIN a’r dechnoleg ddigyffwrdd yn golygu na fydd yn rhaid i bobl chwilota am arian mân. A chyda llai o arian yn y peiriannau, mi fyddan nhw’n cael mwy o lonydd gan ladron. 

“Rydw i’n gobeithio y bydd y peiriannau hawdd eu defnyddio hyn a’r prisiau parcio isel yn denu hyd yn oed mwy o ymwelwyr i Wrecsam.”