Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

18 Ebrill 2017

Pobl Ifanc Wrecsam: ydych chi’n meddwl bod eich barn yn cael ei hystyried?

Pobl Ifanc Wrecsam: ydych chi’n meddwl bod eich barn yn cael ei hystyried?

Gwahoddir pobl ifanc hyd at 25 oed ac sy’n byw yn Wrecsam i roi eu barn ar Strategaeth Cyfranogiad Cyngor Wrecsam ar gyfer 2017 – 2020; cynllun i gael mwy o bobl ifanc i gyfrannu at benderfyniad a wnaed yn Wrecsam ac i sicrhau bod ganddynt lais ar y penderfyniadau hynny sy’n effeithio arnynt.

Gall eu barn fod yn bwysig i helpu i bennu gwasanaethau beunyddiol sy’n effeithio ar holl drigolion Wrecsam, fel casglu biniau, ffyrdd ac adfywio’r dref – ynghyd â materion eraill sy’n benodol i ieuenctid fel bwlio mewn ysgolion, prif flaenoriaethau Senedd yr ifanc a chyfleusterau penodol i blant a phobl ifanc. 

Mae yna hefyd nifer o wasanaethau a grwpiau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc – fel ysgolion ac addysg, y Tîm Datblygu Chwarae a Chyngor Gofal Wrecsam.   

Gyda chymaint o wasanaethau yn effeithio arnyn nhw a’u dyfodol, mae Cyngor Wrecsam yn awyddus i sicrhau bod pobl ifanc yn cyfrannu at drafodaethau am yr holl bethau hynny a allai gael effaith ar eu bywydau. 

Mae’r Strategaeth Cyfranogiad yn nodi sut mae’r Cyngor yn dymuno sicrhau bod lleisiau’r bobl ifanc bob amser yn cael eu clywed pan mae’n dod i benderfyniadau pwysig – ac felly mae’n bwysig iawn eu bod yn rhoi eu barn ar y Strategaeth Cyfranogiad. 

Mae’r ymgynghoriad yn agored i blant, pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd, ond mae’n arbennig o bwysig bod plant a phobl ifanc yn cymryd rhan. 

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal tan ddydd Mawrth, 23 Mai – felly bydd gan y sawl sy’n dymuno ymateb ddigon o amser i ystyried eu barn cyn ymateb.   

Dywedodd Caroline Bennett, Cydlynydd Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam: “Yn anad dim, rydym eisiau sicrhau bod pobl ifanc yn dweud eu dweud ar y materion hynny fydd yn effeithio arnyn nhw. 

“Mae yna lawer o benderfyniadau'n cael eu gwneud gan gyrff fel y Cyngor fydd yn effeithio ar bobl ifanc, ond oherwydd nifer o resymau, efallai nad ydynt yn rhoi eu barn – neu ddim yn cael y cyfle i roi eu barn.

“Rydym yn dymuno gwybod a ydynt yn teimlo eu bod yn cael y cyfle i leisio eu barn, a pha un a ydynt yn teimlo bod eu barn yn cael ei hystyried pan wneir penderfyniadau.

“Ac os nad ydynt yn teimlo eu bod yn dymuno dweud eu dweud, beth yw’r rheswm am hynny?”

Gall unrhyw un sy’n dymuno rhoi eu barn ar y Strategaeth Cyfranogiad: