Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

17 Mai 2017

Cynghorwyr i gyflwyno cynghrair newydd ar gyfer Wrecsam

Bydd cynigion ar gyfer gweinyddiaeth newydd a fydd yn arwain Wrecsam am y pum mlynedd nesaf yn cael eu cyflwyno i aelodau yng nghyfarfod cyntaf y Cyngor newydd.

Cytunodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y grŵp Annibynnol; y Cynghorydd Hugh Jones, Arweinydd y grŵp Ceidwadol; a'r Cynghorydd David A. Bithell, Arweinydd Grŵp Aelodau Annibynnol Wrecsam i ffurfio cynghrair newydd i arwain Cyngor Wrecsam hyd at yr etholiadau lleol nesaf yn 2022.

Bydd cyfansoddiad y gynghrair newydd yn cael ei rhoi o flaen y Cyngor llawn ar 24 Mai er mwyn ei gymeradwyo – y cyfarfod cyntaf ers yr etholiadau lleol ar Mai 5.

Dywedodd Mark Pritchard, Arweinydd y Grŵp Annibynnol: “Rydw i, y Cynghorydd Jones a’r Cynghorydd Bithell o’r farn y byddai ffurfio cynghrair newydd yn fuddiol i Gyngor Wrecsam, a fydd yn cael ei gynnig yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar Mai 24.

“Ers yr etholiad, gan adlewyrchu ar ddymuniad yr etholaeth, mae nifer o drafodaethau wedi eu cynnal ac rydym wedi rhoi at ei gilydd yr hyn rydym ni'n ei gredu fydd y gynghrair orau ar gyfer pobl Wrecsam, gyda'r bwriad o arwain y Cyngor am y pum mlynedd nesaf."

Bydd y gynghrair newydd yn cynnwys 16 aelod o'r grŵp Annibynnol, naw cynghorydd Ceidwadol ac wyth aelod o Grŵp Aelodau Annibynnol Wrecsam.