Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

09 Mawrth 2017

Cofiwch Gofrestru i Bleidleisio

Gydag ychydig wythnosau yn unig ar ôl tan yr etholiadau llywodraeth leol, mae Cyngor Wrecsam yn annog preswylwyr i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Ddydd Iau 4 Mai, bydd etholwyr Cymru’n mynd i’r gorsafoedd pleidleisio i ddewis cynghorwyr newydd am y pum mlynedd nesaf. Yn Wrecsam, bydd 52 o gynghorwyr yn cael eu hethol o 47 o adrannau etholiadol.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn yr etholiad yw dydd Iau, 13 Ebrill.

Dywedodd y Swyddog Canlyniadau, Dr Helen Paterson:

“Gydag ond ychydig o wythnosau ar ôl, mae’r amser i sicrhau y gallwch gymryd rhan yn yr etholiadau yma yng Nghymru yn prinhau. Mae ein neges yn syml – os nad ydych wedi cofrestru erbyn 13 Ebrill, ni allwch bleidleisio. Byddwn yn annog pawb yn Wrecsam i fynd ati i gofrestru i bleidleisio os nad ydych wedi gwneud yn barod, gan wneud hynny ar-lein ar gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio