Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

19 Mehefin 2017

Awdur yn dechrau ar ei yrfa lenyddol gyda chymorth dosbarth dan arweiniad ysgrifenwyr yn Llyfrgell Wrecsam

Mae awdur newydd lleol wedi canmol cwrs ysgrifennu a’i helpodd gyda'i lyfr cyntaf – yn manylu ar hanes a phwysigrwydd Afon Alun.

Dechreuodd Peter Evans o’r Hôb ar y dosbarth Ysgrifennu Creadigol yn Llyfrgell Wrecsam ar ôl cael e-bost yn hysbysebu’r cwrs oddi wrth Gyngor Wrecsam.

Gyda chymorth oddi wrth awdur a thiwtor y cwrs o Wrecsam, Peter Read, mae Mr Evans bellach wedi llwyddo i ysgrifennu a chyhoeddi ei lyfr cyntaf Resurrection River – hanes cymdeithasol yr Alun a’i effaith ar fywydau’r rheiny sy’n byw gerllaw. 

Yn hanu’n wreiddiol o Fôn, symudodd Mr Evans i’r Hôb naw mlynedd yn ôl, a dechreuodd gerdded ar hyd yr Alun chwe mis ar ôl symud i’r ardal.

Dywedodd Mr Evans: “Penderfynais ymchwilio'r afon yn fwy trwyadl ar ôl dod ar draws darn hynod brydferth, ar hap, ar gyrion Wrecsam wrth gerdded Llwybr Clawdd Wat.

“Deallais yn fuan iawn bod yna hen ddigon o ddeunydd i greu llyfr am yr afon a’i hanesion. 

“Daeth yn amlwg fod gan yr Alun sawl stori i’w hadrodd, o’r dyddiau modern yn ôl i’r Oes Efydd - yn ogystal â thoreth o fywyd gwyllt cyfoethog ac amrywiol i’w fwynhau.

“Fe'i dilynais ar droed, o’i tharddiad ger Cyrn-y-Brain ac yn ôl ar ei hyd i’w chydlifiad gyda'r Ddyfrdwy, gan ysgrifennu nodiadau fel yr es, gan wneud ymchwil dilynol yn llyfrgelloedd Wrecsam, yr Hôb a'r Wyddgrug.

Ychwanegodd: “Roedd yn fraint dilyn olion traed pobl mor greadigol â Daniel Owen a Richard Wilson, i ddarganfod mwy am hanes diddorol yr afon ac i gerdded ei glannau – sydd wedi datgelu Mantell aur yr Wyddgrug, Cawg Caergwrle a Chelc Burton.”

Ynghylch y cwrs Ysgrifennu Creadigol dan arweiniad yr ysgrifennwr Peter Read yn Llyfrgell Wrecsam, ychwanegodd Mr Evans: Gwelais y cwrs yn cael ei hysbysebu ar e-bost oddi wrth Gyngor Wrecsam. Rwyf wedi gwneud cwpl o gyrsiau ysgrifennu eraill yma ac acw yn y gorffennol, ac wedi eu mwynhau i gyd, ond hwn oedd yr un mwyaf defnyddiol a hwyliog!

“Roedd y cwrs ysgrifennu dan arweiniad Peter Read yn Llyfrgell Wrecsam yn llawn ysbrydoliaeth, o syniadau ar gyfer ysgrifennu, adrannau ar wreiddioldeb a strwythur, i hanfodion cyhoeddi.

“Anogodd Peter bawb i fod yn greadigol, gan adael eu dychymyg fynd yn rhydd a chael hwyl. Roedd yn gefnogol i ni gyd ac yn awyddus i bob un ohonom gael yr hyn yr oeddem eisiau o’r cwrs. Bydd y gwersi a ddysgais yn sicr, yn fy rhoi ar y trywydd iawn ar gyfer prosiectau ysgrifennu yn y dyfodol.”

Dywedodd Peter Read, y dramodydd, bardd, ysgrifennwr ac actor o Wrecsam, a arweiniodd y cwrs: “Rwyf wedi cynnal sawl cwrs ar gyfer pobl sy’n dymuno mireinio neu ddarganfod eu sgiliau Ysgrifennu Creadigol, am y tair blynedd diweddaf yn Llyfrgell Wrecsam. Caiff y cyrsiau eu cynnal yn Llyfrgell Wrecsam, lle mae'r staff yn hynod gefnogol ac yn barod i helpu. Roedd Peter Evans ar y cwrs wyth wythnos diwethaf, a oedd yn para o ddechrau Mawrth tan ddiwedd Ebrill.

“Rwyf wrth fy modd fod Peter wedi gweld y cyrsiau’n gymaint o help wrth gynllunio ei lyfr Resurrection River. Mae yna lyfrau am yr Afon Ddyfrdwy, ond hyd y gwn, does dim llyfr modern ynghylch yr Alun.

“Mae llyfr Peter yn ardderchog. Mae ganddo ogwydd llenyddol ac mae’n ein helpu i weld gwahanol dymherau'r afon hynod hon, sy’n cael ei diystyru’n aml.Mae’n llawn gwybodaeth ddiddorol ac mae’n ein tywys i drefi a phentrefi ar ei glannau. Mae rhai o’r disgrifiadau o fywyd naturiol y daw ar eu traws ar ei deithiau, a gwŷs y gwahanol dywydd mae’n ei frwydro neu fwynhau, yn hynod atmosfferig a phrydferth.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Chymuned yng Nghyngor Wrecsam:“Rwy’n falch iawn o weld fod y cwrs ysgrifennu creadigol yn Llyfrgell Wrecsam yn gymaint o fudd i Mr Evans, ac wedi helpu ei dywys trwy lunio ei lyfr newydd.

“Gobeithiaf bydd y llyfrgell yn parhau i fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth a chanllaw ar gyfer ysgrifenwyr eraill, ac rwy’n siŵr bod yn ddigon o ysgrifenwyr selog yn Wrecsam a fyddai’n ei gweld fel adnodd defnyddiol iawn wrth eu helpu i gael eu gwaith eu hunain mewn print.”