Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

14 Mawrth 2017

Cyngor yn apelio am noddwyr i wella golwg cylchfannau’r ardal

Mae cyfle i fusnesau Wrecsam hyrwyddo eu hunain drwy  gynllun noddi arbennig.

Dechreuodd y cynllun noddi cylchfan yn 2007 ac ers hynny mae wedi mynd o nerth i nerth gan wella’r amgylchedd lleol i drigolion ac ymwelwyr.

Yn ddiweddar fel rhan o’r cynllun plannwyd mathau o flodau gwyllt sy’n denu gwenyn yn Ffordd Croesnewydd.

Mae nifer o leoliadau ar gael yn ardal Wrecsam i gwmnïau sydd â diddordeb mewn hyrwyddo eu hunain drwy'r cynllun noddi.

Bydd enw, logo a manylion gwefan cwmnïau sy’n noddi cylchfan yn cael eu harddangos ar y gylchfan honno, yn ogystal â manylion un o’u gwasanaethau neu eu cynnyrch.

Bydd yr arian o godir yn mynd tuag at gynnal a chadw a datblygu’r cylchfannau ac i wneud gwaith plannu arall ledled y fwrdeistref sirol.

Meddai Cynghorydd David A. Bithell,  Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:  “Mae’r Cynllun Noddi Cylchfan wedi bod yn llwyddiant dros y 10 mlynedd diwethaf ac wedi rhoi cyfle i fusnesau hyrwyddo eu hunain ar yr un pryd â’n helpu ni i gynnal rhai o rannau mwyaf gweladwy ein ffyrdd.

“Buaswn yn annog unrhyw fusnes sydd â diddordeb i gysylltu â’n Hadran Cynllunio a Amgylchedd,”

Am ragor o wybodaeth neu i gymryd rhan yn y cynllun Noddi Cylchfan, cysylltwch â Nicola Ellis ar 01978 729638 neu e-bostiwch roundabouts@wrexham.gov.uk .