Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

11 Ionawr 17

"Byddwch yn ymwybodol" o newidiadau oherwydd eira

Gan fod disgwyl eira yn nes ymlaen yr wythnos yma, mae trigolion Wrecsam yn cael eu rhybuddio y gall hynny amharu ar rai gwasanaethau.

Mae swyddogion yn monitro rhagolygon y tywydd ac fe gynghorir y cyhoedd i fod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau o ganlyniad i eira.

Mae rhybudd gan y Swyddfa Dywydd yn addo eira a thywydd gwael o ddydd Iau tan ddydd Sadwrn.

Rydym yn cynghori'r cyhoedd i roi eu biniau a’u cynwysyddion ailgylchu allan fel arfer, ond gallai'r eira amharu ar y gwasanaethau.

Cynghorir y trigolion i gadw llygad ar wefan y Cyngor am wybodaeth ynglŷn â chau ysgolion hefyd, gan sicrhau bod manylion cyswllt gweithredwyr cludiant ysgol eu plentyn/plant ganddynt a pharatoi ar gyfer unrhyw newidiadau posib’ i drefniadau cludo.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Gan fod rhagolygon o dywydd gwael ac eira ledled y DU, rydyn ni'n cynghori'r cyhoedd i sicrhau eu bod nhw'n ymwybodol o drefniadau trwy ein gwasanaethau ar-lein.

 “Gall eira ddod mewn dim o dro ond, os yw pobl yn paratoi digon, yna ni ddylai achosi llawer o drafferth i'w trefn dydd-i-ddydd arferol nhw.

 “Mae hi’n annhebygol y bydd gwasanaethau’n cael eu heffeithio, ond bydd y cyhoedd yn cael gwybod am unrhyw newidiadau.

 “Gan ein bod yn edrych ar y tywydd pob dydd o fis Hydref ymlaen, rydyn ni'n fwy na pharod i raeanu mwy ac mae gennym ni ddigonedd o halen wrth gefn.”

Bydd ysgolion sy’n cau i’w gweld ar wefan y Cyngor ar www.wrexham.gov.uk/welsh/education_w/school_status.cfm

Gall y rhai sy'n defnyddio e-bost gofrestru i dderbyn diweddariadau ynglŷn a graeanu ffyrdd ar www.wrecsam.gov.uk/cofrestru, ac mae gwybodaeth ynghylch gwasanaethau graeanu a’r llwybrau ar gael ar www.wrexham.gov.uk/welsh/travel/winter/routes_map_w.htm.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf hefyd i’w gweld ar dudalennau Facebook a Twitter y Cyngor.