Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

19 Mehefin 2017

Lost Sons of Penycae

Mae Barry Jones, awdur lleol sydd bellach yn byw yng Nghaint, wedi lansio ei lyfr diweddaraf “The Lost Sons of Penycae”, sy’n rhoi cipolwg rhyfeddol i hanes a straeon amser rhyfel y dynion dewr o’r pentref lleol hwn yn Wrecsam.

Mae’r llyfr yn dilyn ymchwil i enwau 45 o ddynion sydd wedi eu hysgrythur ar gofeb ryfel Penycae sydd yng nghanol y pentref. Mae The Lost Sons of Penycae yn dangos eu dewrder a’u haberth trwy ymchwilio i hanes adeg y rhyfel ac adrodd hanesion trist a theimladwy y dynion hynny a frwydrodd mor ddewr dros ryddid eu gwlad.

Bydd Barry yn ymweld ag amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddydd Mawrth 27 Mehefin am 6pm i arwyddo llyfrau.

Mae’n hanfodol archebu lle, a £5.00 yw pris y digwyddiad ac mae'n cynnwys lluniaeth ysgafn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 01978 297460 neu anfonwch e-bost at museum@wrexham.gov.uk.