Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

09 Chwefror 2017

Gweithgareddau Am Ddim yn Rhodfa’r De

Gweithgareddau am ddim i bobl o bob oed yn Rhodfa’r De ym Marchnad y Bobl pan fydd gwaith yn mynd yn ei flaen ar ddatblygiad gwerth £4.5 miliwn Oriel Wrecsam / Marchnad y Bobl.

Ddydd Sadwrn yma bydd paentio wyneb ar gael am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Neil Rogers, Aelod Arweiniol yr Economi – Datblygu Economaidd ac Adfywio:

“Bydd y gweithgareddau am ddim yn parhau i mewn i’r haf wrth i waith barhau ar y datblygiad o bwys hwn yng nghanol y dref. Roedd yn brysur iawn yn yr Arcêd pan ddigwyddodd y gweithgareddau am ddim cyntaf ddydd Sadwrn a hoffem weld hyn yn parhau. Rydym yn awyddus i gefnogi masnachwyr Arcêd y De gymaint ag y gallwn ni ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau llwyddiant cyffredinol y datblygiad”

Rhai o’r masnachwyr sydd ar y Rhodfa ar hyn o bryd yw:

RKM Wools, Kendrick's Newsagents, Dexterity Ink, Gemini Blinds, Ring 'n' Things, Wrexham Jewellery Repairs a'r Cafe in the Corner. Bydd pob un yn parhau ar agor am fusnes yn ystod y cyfnod adeiladu