Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

00 Month Year

Apêl Archarwyr – Arddangosfa Blwyddyn y Chwedlau yn Amgueddfa Wrecsam

Mae staff yn Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn trefnu arddangosfa arbennig i nodi Blwyddyn y Chwedlau ac angen eich help.

Mae’r amgueddfa wedi ymuno ag artist lleol sydd yn gweithio fel darlunydd i DC Comics, Marvel Comics a Titan Comics sy’n cynhyrchu lluniau pensil o gartŵn o’u harcharwyr. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys ei luniau o’r striped comig adnabyddus o archarwyr megis Superman, Batman, Spider-Man a Wonder Woman.

Hoffem arddangos eitemau cofiadwy archarwyr hanesyddol ochr yn ochr â’r lluniau, ac yn apelio i gasglwyr lleol i’w benthyg ar gyfer eu harddangos yn yr arddangosfa neu ar-lein:

Bydd pob un o’r benthyciadau yn cael eu dychwelyd ar ddiwedd yr arddangosfa.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r arddangosfa hon yn argoeli i fod yn un ddiddorol iawn ac rwy'n gobeithio y bydd casglwyr creiriau a nwyddau ledled Wrecsam yn dod yn eu blaenau i roi benthyg eu heitemau i'r Amgueddfa dros dro, er mwyn dangos eu brwdfrydedd.

“Mae creiriau a nwyddau llyfrau comics yn arteffactau diwylliannol pwysig ac mae poblogrwydd cynyddol digwyddiadau fel Comic Con Cymru’n dangos bod awch am bethau fel hyn yma yn Wrecsam.

 “Oherwydd hynny, rwy’n gobeithio y bydd yr arddangosfa honyn un boblogaidd a bod casglwyr yn ddigon hael i roi benthyg eu heitemau er mwyn eu harddangos."

Os ydych yn fodlon benthyg eich eitemau archarwyr, cysylltwch â’r amgueddfa ar 01978 297 460 neu anfonwch e-bost at museumcollections@wrexham.gov.uki drafod yr hyn sydd gennych i’w benthyg.