Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

23 Mehefin 2017

Diolch i Wrexham.com am y Sylw a roddwyd i'r Etholiadau

Yn dilyn yr etholiadau diweddar, bu Dr Helen Paterson, Swyddog Canlyniadau Gweithredol ar gyfer Wrecsam a De Clwyd, yn cwrdd â Rob Taylor a Darryl Robertson o Wrexham.com er mwyn diolch iddynt am yr holl sylw a roddwyd i'r etholiadau, cyn, yn ystod ac ar ôl yr etholiadau diweddar.

Dywedodd Dr Paterson:

“Mae Wrexham.com wedi llwyddo i wneud mwy ar gyfer democratiaeth, yn lleol a chenedlaethol, yn ystod y misoedd diwethaf nag unrhyw un erioed o’r blaen yn Wrecsam. Roedd unigolion ar draws Wrecsam yn trafod sylwadau Wrexham.com am yr etholiadau gan nodi mor deg a diduedd yr oeddent. Roedd y ganran a bleidleisiodd yn uwch ym mhob ardal sydd yn braf iawn i’w weld a chredaf mai i Wrexham.com y mae’r diolch am hynny, am eu hymrwymiad a’u brwdfrydedd wrth hyrwyddo cyfranogiad pleidleiswyr. Hoffwn ddiolch iddynt am eu holl waith caled a’u proffesiynoldeb wrth wneud yr etholiadau mor ddifyr i drigolion Wrecsam.”