Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

10 Ionawr 2017

Lleoliad Dros Dro i Fasnachwyr y Farchnad

Mae masnachwyr Marchnad y Bobl wedi symud i safle dros dro tra mae’r gwaith yn cael ei wneud i drawsnewid neuadd bresennol y farchnad a’r maes parcio llawr cyntaf yn gyfleuster celfyddydol a marchnad newydd.

Mae RKM Wools wedi ymuno â The Cafe in the Corner, Gemwaith Rings "n" Things, Wrexham Jewellery Repairs, Gemini Blinds, Kendricks Newsagents a Dexterity Ink Tattoo Artist yn Rhodfa’r De Marchnad y Bobl a bydd pawb yn parhau i fasnachu drwy'r cyfnod adeiladu.

Mae pum masnachwr wedi ail-leoli a nawr yn masnachu o Farchnad y Cigyddion sef Sweet Sensations, y stondin felysion, Esme's baby, sy’n gwerthu dillad plant a babanod, Little B’s Haberdashery, Guardians of the Garden ornaments ac Antiques and bric-a-brac.

Mae Wrexham Vacs yn symud i 10a Y Stryt Fawr a bydd sesiwn adrodd stori Piccolinos yn parhau yn Oriel Wrecsam ac o fewn Marchnad y Cigyddion trwy gydol y flwyddyn sydd i ddod.

Fel rhan o'r cynllun £4.5 miliwn, bydd gwaith yn cael ei wneud i ddarparu dwy Oriel, un i safon genedlaethol ar gyfer arddangosfeydd, nifer o leoedd perfformio a fydd yn hyblyg o ran defnydd, stondinau marchnad, siop Oriel Wrecsam, gofod dysgu ac addysg ac ardal fwyd. Ymhlith y nodweddion eraill mae Cwt Bugail sy’n ofod gweithdy, dodrefn newydd, seddi ac arwyddion o fewn yr adeilad.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau:

“Mae’n wych fod gwaith yn dechrau ar y buddsoddiad allweddol hwn yng nghanol y dref ac rwy’n falch iawn fod masnachwyr yn hapus gyda’r trefniadau rydym wedi eu rhoi mewn grym iddynt barhau i fasnachu yn ystod y cyfnod adeiladu. Dwi’n gwybod fod hyn wedi tarfu ychydig arnynt ond rwy'n hyderus y bydd y canlyniad terfynol yn cwrdd â'u disgwyliadau pan mae'r datblygiad wedi ei gwblhau. Byddwn yn rhoi gwybod iddynt am y cynnydd wrth i’r gwaith ddigwydd dros y deuddeg mis nesaf."