Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

04 Mai 2017

Gwahoddiad i'r rhai sy’n chwilio am fargen i sêl cist car mewn parc gwledig

Bydd sêl cist car yn cael ei gynnal ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr o 11am tan 4pm ddydd Sadwrn, Mai 6.

Bydd y sêl, sydd wedi ei threfnu gan Gyfeillion Tŷ Mawr, yn digwydd yn y maes parcio ger yr ysgubor yn y Parc Gwledig, gydag amryw o stondinau a gwerthwyr ar gael y tu mewn a’r tu allan.

Bydd yr holl elw gaiff ei godi’n mynd i fferm Tŷ Mawr a’r anifeiliaid.

Gall aelodau o’r cyhoedd sy’n awyddus i werthu eu nwyddau eu hunain yn y sêl cist car archebu lle am £5 (dim masnachwyr os gwelwch yn dda).

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â Pharc Gwledig Tŷ Mawr ar 01978 822 780.