Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

19 May 2017

Amhariad yn “annhebygol” i breswylwyr gyda threfniadau traffig mewn lle ar gyfer cyngerdd UB40

Bydd cannoedd o gefnogwyr yn dod i wylio UB40 yn Wrecsam yn ddiweddarach y mis hwn, gyda’r band reggae a phop yn chwarae yn Stadiwm y Cae Ras ar dydd Gwener, 26 Mai.

Cynghorir preswylwyr na ddisgwylir unrhyw amhariad sylweddol ar y ffyrdd sy’n arwain at neu o amgylch y Cae Ras ar ddiwrnod y cyngerdd.  

 Bydd y traffig ar Ffordd yr Wyddgrug yn symud y ddwy ffordd drwy’r dydd, a bydd darn o Ffordd yr Wyddgrug tu allan y Cae Ras yn cael ei gau o 10pm tan 11pm, i alluogi'r gynulleidfa adael y stadiwm yn ddiogel a gwasgaru.

Bydd arwyddion wedi’u gosod ar strydoedd preswyl cyfagos i gynghori mai dim ond preswylwyr a all barcio yno.

Dywedodd Darren Green, Peiriannydd Rheoli Traffig i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Nid ydym yn disgwyl i gyngerdd UB40 achosi unrhyw amhariad sylweddol i breswylwyr.

“Disgwylir y bydd presenoldeb yn y cyngerdd yr un fath â niferoedd sydd yn dod ar ddiwrnod gêm fawr i Glwb Pêl-droed Wrecsam, ac mae nifer sylweddol o draffig a pharcio ymwelwyr yn ardaloedd preswyl cyfagos yn annhebygol.

“Yr unig ffordd a fydd yn cau yw ar ddiwedd y cyngerdd, ac rydym yn disgwyl y bydd aelodau o'r gynulleidfa yn gwasgaru'n eithaf cyflym.

“Hoffem ddiolch i’n partneriaid Heddlu Gogledd Cymru, Amberon a Chlwb Pêl-droed Wrecsam am eu cydweithrediad a chymorth yn ystod y trefniadau ar gyfer UB40, a gobeithiwn y bydd pawb a fydd yn bresennol yn cael noson hwyliog.”