Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

06 Ebrill 2017

Lifft newydd ar gyfer canolfan hamdden y dref

Bydd lifft newydd ar agor yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd y Dŵr Wrecsam erbyn diwedd yr haf.

Mae Freedom Leisure a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cadarnhau dechrau’r gwaith ar ddylunio, adeiladu a gosod lifft newydd yn lle’r hen un yn y Ganolfan.

Mae’r lifft wedi malu ers mis Hydref, er gwaethaf sawl ymdrech i’w thrwsio a gweithgynhyrchu darnau pwrpasol i ddatrys problemau mecanyddol gyda’r lifft.

Bydd y lifft newydd yn cael ei dylunio, adeiladu a’i gosod gan Concept Elevators.

Gall unrhyw un sydd angen help gyda mynediad yn y cyfamser ofyn am gymorth oddi wrth aelodau staff.

Dywedodd Andy Harris, Rheolwr Ardal Freedom Leisure: “Rydym yn gwybod bod nifer o ddefnyddwyr wedi wynebu amhariad ers i’r lifft dorri, ac rydym yn llwyr ddeall eu rhwystredigaeth – rydym ninnau hefyd yn rhwystredig iawn nad yw’n gweithio, ac nid oedd er ein lles ninnau i’w gael yn peidio gweithio am gyfnod mor hir o amser.

“Cymerodd y broses drwsio yn hirach na’r disgwyl oherwydd rhai oediadau.Cafodd rhannau pwrpasol eu gweithgynhyrchu i drwsio’r lifft ond ni fu’r ymdrechion hyn yn llwyddiannus.

“Ond, gyda’r lifft newydd yn ei lle, byddwn yn gallu ailafael â diwallu anghenion ein holl gwsmeriaid fel arfer, ac rwy’n edrych ymlaen at gael ei gosod ac iddi fod yn gweithio.

“Hoffwn hefyd ddiolch i Gyngor Wrecsam am barhau i weithio gyda ni gyda thrwsio a newid y lifft.”

Meddai Lee Robinson, Cyfarwyddwr Gweithredol Lleoedd, Cyngor Wrecsam:“Rwy’n ddiolchgar wrth Freedom Leisure am eu cydweithrediad drwy gydol y broses hon a gobeithiwn bydd y lifft newydd yn cael ei gosod ac yn gweithio cyn gynted â phosibl.”