Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

22 Mehefin 2017

Mwy o gartrefi yn Sir Wrecsam i dderbyn “Blychau ar Olwynion” yn dilyn cyllid gan Lywodraeth Cymru

Bydd mwy o dai yn Wrecsam yn elwa o Flychau ar Olwynion, yr unedau casglu gwastraff newydd, wedi i Gyngor Wrecsam lwyddo i  gyflawni ei ffigyrau ailgylchu gorau erioed.

Yn dilyn llwyddiant y gwelliannau diweddar i’r casgliadau gwastraff ac ailgylchu, fe dderbyniodd Cyngor Wrecsam gyllid o £116,000 gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i Rhaglen Newid Gydweithredol.

Nodwyd cyfradd ailgylchu o 68% gan y Cyngor yn dilyn y gwelliannau hyn – y ffigwr uchaf i'r awdurdod ei gyflawni erioed.

Diolch i’r cyllid, a thrwy weithio mewn partneriaeth â CEM Berwyn, bydd Cyngor Wrecsam yn gallu cyflwyno cyfres newydd o flychau troli ar gyfer cartrefi mewn rhai ardaloedd yn y fwrdeistref sirol.

O 1 Gorffennaf 2017, bydd Blychau ar Olwynion yn cael eu darparu i fwy o gartrefi yn yr ardal.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol ar gyfer yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Rydym yn falch iawn bod cais Wrecsam am gyllid unwaith eto wedi bod yn llwyddiannus, er mwyn datblygu’r holl waith da y dechreuwyd arno'r llynedd.

“Mae’r cyllid hwn wedi ein galluogi ni i brynu mwy o droliau ailgylchu a oedd yn hynod boblogaidd y llynedd. Dosbarthwyd 13,000 ohonynt ledled y fwrdeistref sirol, a fu o gymorth i ni gyflawni cyfradd ailgylchu o 68% - ein ffigwr uchaf erioed.

“Ar ôl derbyn yr offer, rwyf yn falch iawn o gadarnhau, drwy weithio mewn partneriaeth â CEM Berwyn, ein bod wedi llwyddo i roi’r Blychau ar Olwynion at ei gilydd a chadw at ein hamserlen ddosbarthu.

“Roedd y cynllun hefyd yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith i unigolion yn y carchar, a fydd o gymorth iddynt wrth ddatblygu a symud ymlaen i'r byd gwaith ar ôl cael eu rhyddhau o’r carchar.  

“Yn dechrau ar 1 Gorffennaf, bydd 3,500 o Flychau ar Olwynion yn barod i’w dosbarthu. Gan ystyried ein profiadau hyd yma a'n meini prawf dethol blaenorol, rydym wedi sicrhau y bydd y bocsys yn cael eu dosbarthu ar draws ein holl rowndiau ailgylchu newydd, ac felly bydd 7%  o eiddo yn derbyn troli ailgylchu newydd, sy’n golygu y bydd dros chwarter o’r fwrdeistref sirol yn elwa o system Flychau ar Olwynion sy’n hawdd i’w defnyddio."

Dwedodd Nick Dann, Dirprwy Cyfarwyddwr y Prosiect at HMP Berwyn: “Rydym wedi croesawu’r cyfle i gydweithio gyda Chyngor Wrecsam. Mae’r datblygiad o berthnasoedd ar ledled Gogledd Cymru yn hanfodol i ni ym Merwyn. Mae cyfloed am waith o ddifrif ym Merwyn ac ar eu rhyddhad yn hollbwysig i adferiad y dynion sydd yma.”

Mae'r ardaloedd newydd a fydd yn derbyn Blychau ar Olwynion yn cynnwys rhannau o'r Waun, Trefor, Rhiwabon, Llai, Gwersyllt, Brynhyfryd, Brychdyn Newydd, Maesgwyn, Yr Orsedd, Merffordd, Borras, Rhosrobin, Rhosddu, Acton, Marchwiel, Pentre Maelor, Holt, Tallwrn Green, Melin y Brenin a Rhodfa’r Parc.


Cysylltwch â Ni

Hysbysebu