Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

09 Mai 2017

Gwefan Newydd ar gyfer Pobl Ifanc yn Wrecsam

Mae gwefan ryngweithiol newydd sbon i bobl ifanc yn Wrecsam, yr oll sydd angen ei wneud yw mewngofnodi yn www.youngwrexham.co.uk

Ar ôl mynd i'r wefan bydd pobl ifanc yn gallu cael mynediad at ystod o wybodaeth am bynciau gwahanol a fydd o ddiddordeb iddynt rŵan neu yn y dyfodol.

Mae’r adran GWYBODAETH yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar ffurf testun neu fideo sy’n cyfeirio pobl ifanc at y gwasanaethau priodol yn Wrecsam a Chymru.

Mae ‘na hefyd dudalen ‘Gofyn i Wrex’ sy’n galluogi pobl ifanc i rannu’r baich a thrafod unrhyw fater sy'n eu pryderu. Gellid gwneud hyn drwy ysgrifennu blog a fyddai’n caniatáu i bobl ifanc eraill roi cyngor (bydd pob sylw yn cael ei sgrinio) neu fe allant gysylltu â Gweithiwr Gwybodaeth Ieuenctid yn y Siop INFO.

Mae’r wefan yn wych, nid yn unig ar gyfer pobl ifanc ond ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill yn ardal Wrecsam.

Am ragor o wybodaeth am y wefan, cysylltwch â Lisa Mathews drwy ffonio 01978 295604 neu e-bostio lisa.mathews@wrexham.gov.uk