Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth a Chyngor

Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam yn darparu cyllid ar gyfer ystod o wasanaethau i Ofalwyr, ac fe restrir rhai ohonynt isod:

 


"Y gwasanaeth canolog i Ofalwyr yw NEWCIS (www.newcis.org.uk) ac maent yn trefnu amrywiol gyfarfodydd a digwyddiadau grŵp i gefnogi Gofalwyr"

Gwybodaeth a Llinellau Cymorth Cenedlaethol

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.