Gwybodaeth, Cefnogaeth a Chyngor

Mynegai Gofalwyr > Gwybodaeth, Cefnogaeth a Chyngor

Cymorth Lleol

Sefydliadau lleol yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i ofalwyr.

Cymorth Cenedlaethol

Sefydliadau cenedlaethol sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i ofalwyr.

Gwybodaeth, Cefnogaeth a Chyngor Perthnasol Pellach

Gwybodaeth a Chefnogaeth i Chi

Gwahanol Fathau o Ofalu; Rhwydweithiau Cymdeithasol Gofalwyr a mwy.

Proses Asesu Anghenion Gofalwyr

Y Broses Asesu Anghenion Gofalwyr. Pwy sy’n gofalu amdanoch chi? Mae’ch rôl yn un o roi, ond faint o waith ydi bod yn Ofalwr?

Hanesion o Fywydau Gofalwyr

Diwrnod ym mywyd Gofalwr o Wrecsam a hanesion o fywyd go iawn Gofalwyr.

Cynllun Gofal Mewn Argyfwng

Beth fyddai’n digwydd mewn argyfwng, gan eich gadael chi neu’r Gofalwr yn methu gofalu am eich anwylyn, cyfaill neu berthynas?

Arian, Budd-daliadau, Grantiau, Cyngor

Pŵer Atwrnai; Gwneud Ewyllys; Cynghorydd Hawliau Lles Gofalwyr; ac ati.

Eich Lles

Cymryd Egwyl o’ch Rôl Gofalu; Eich Gwaith, Dysgu a Hamdden.

Cwestiynau Cyffredin

Cynhaliwyd “Hawl i Holi” i ofalwyr ym Mehefin 2009, ac atebion i rai o’ch cwestiynau.

Eglurhad o Wasanaethau Cymdeithasol

Swyddogaethau a chyfrifoldebau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Wrecsam.

Llyfrau, Taflenni, Fideos, Dogfennau

Adnoddau i bobl sy’n gweithio gyda Gofalwyr.

Gofalwyr Ifanc yn Wrecsam

Adnoddau i Gofalwyr Ifanc yn Wrecsam.

yn ôl i'r brig