Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth a Chyngor

Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam yn darparu cyllid ar gyfer ystod o wasanaethau i Ofalwyr, ac fe restrir rhai ohonynt isod:

 

Y gwasanaeth canolog i Ofalwyr yw Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam (safle allanol).

“Mae Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam yn darparu Gwybodaeth, Cymorth a Chefnogaeth i Ofalwyr yn byw yng Nghyngor Bwrdeistref Wrecsam.”

Gwybodaeth a Llinellau Cymorth Cenedlaethol

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.