Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofal Bywydau a Rennir Hunangyflogedig/Cyfle ar Gyfer Gwaith Cymorth

Manylion am Gyfleoedd

Cyfleoedd Hunangyflogedig Bywydau a Rennir mewn Gofal / Cefnogaeth
Mae Gwasanaeth Bywydau a Rennir Cyngor Bwrdestref Sirol Wrecsam yn chwilio am unigolion i weithio ar sail hunangyflogaeth â phobl hŷn sy’n dioddef o gyflyrau sy’n ymwneud ag oed, a salwch iechyd meddwl fel Dementia.

Nid oes angen i ofalwyr Bywydau a Rennir feddu ar unrhyw gymwysterau na phrofiad penodol mewn gofal, ond bydd rhaid bod yn:

Os oes gennych rhwng 3 – 37 awr yr wythnos ar gael i gefnogi pobl hŷn yn y gymuned, a rhannu agweddau ar fywydau eich gilydd, hoffem glywed oddi wrthych.

Byddwn yn darparu hyfforddiant priodol a chefnogaeth cyfoedion i’r holl ymgeiswyr llwyddiannus; bydd hyn yn cynnwys eich trosgwyddo i’r asiantaeth briodol i’ch cynorthwyo â’ch hunangyflogaeth. 

Mae’r swydd yn destun gwiriad cefndir y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a wirir yn erbyn y Rhestrau Datgelu Plant ac Oedolion fel gweithiwr gartref.

Os hoffech chi drafod hyn ymhellach, neu’n dymuno pecyn cais ffoniwch 01978 292066 – i ofyn am y Gwasanaeth Bywydau a Rennir

Dyddiad Cau Amherthnasol
Cyflog/Cyfradd £24 ar gyfer pob sesiwn 3 awr
Tymor Hunangyflogedig
Cyfeirnod Bywydau a Rennir
Posted Date 06/11/2015
Dyddiad a Bostiwyd

Mae gwybodaeth bellach ar gael drwy ddilyn y cyswllt: