Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Le Cafe

Ym mis Medi 2007 agorwyd Cegin Cunliffe sy’n darparu prydau bwyd poeth a phwdinau i’r bobl sy’n mynychu Canolfan Cunliffe a Haulfan Resource Centre.

Mae’r gegin hefyd yn gegin hyfforddi i’r unigolion hynny sydd am ddysgu sgiliau sylfaenol mewn arlwyo.

Mae’r caffi bellach ar agor i staff Greenacres.

Mae’r gwaith yn cynnwys:

Amseroedd agor y Caffi: dydd Llun i ddydd Gwener o 9.00am tan 4.00pm.