Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru

Gwybodaeth am anghenion gofal a chefnogaeth pobl yng Ngogledd Cymru ac anghenion cefnogaeth gofalwyr.

Lawrlwythwch gopi o’r adroddiad asesiad poblogaeth llawn, fersiynau gwahanol a gwybodaeth gefndir yma.

Cysylltwch â ni am fformatau hygyrch eraill, fel print mawr, Braille, Iaith Arwyddion Prydain ac mae ieithoedd eraill.

Gwasanaethau eraill a allai fod o gymorth

I wybod pa wasanaethau sydd ar gael i ateb yr anghenion a nodir yn yr asesiad poblogaeth, ewch i wefan Dewis Cymru.

Cysylltwch â Ni

Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Gogledd Cymru

Email: sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk
Phone: 01824 712432