Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Yn meddwl am eich swydd Gwaith Cymdeithasol nesaf?

Mae gwybod bod cefnogaeth fy rheolwr gen i a bod y tîm yn gefn i mi'n rhoi hyder i mi

Gweithiwr Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol i Blant, Cyngor Wrecsam

Meddyliwch am Gyngor Wrecsam

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar flaen y gad yng Nghymru mewn datblygu gwasanaethau integredig i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd.

Os ydych am ymuno â grŵp staff ymroddgar a phrofiadol gyda chefnogaeth ac adnoddau gwych, efallai y dylech ystyried eich swydd nesaf gyda Chyngor Wrecsam.

Tîm Asesu ac Ymyrraeth

Tîm Cymorth i Deuluoedd

Gwasanaeth Maethu

Plant Sy’n Derbyn Gofal

Diogelu

Arwain y ffordd mewn gwasanaethau integredig.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar flaen y gad yng Nghymru mewn datblygu gwasanaethau integredig i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd. Rydym wedi gweithio’n galed i ddatblygu cysylltiadau priodol rhwng gwasanaethau cyffredinol, atal a gwasanaethau wedi’u targedu gyda'r nod o sicrhau nad yw trothwyon gwasanaethau’n golygu bod anghenion plant yn mynd ar goll rhwng dyletswyddau gwahanol. Mewn adolygiad diweddar o Gynllunio Gofal, dywedodd arolygwyr AGGCC, “Mae gan yr awdurdod ystod dda o wybodaeth a gwasanaethau ar gael i deuluoedd, gan gynnwys gwasanaethau atal."

Hyfforddiant, cymorth a datblygiad gyrfa

Rydym yn credu mewn cefnogi a datblygu ein Gweithwyr Cymdeithasol. Dyna pam, pan ddewch chi i weithio gyda ni, y bydd gennych oruchwyliaeth reolaidd, byddwch yn eistedd wrth eich desg eich hun yn eich tîm a byddwch yn medru trafod achosion gyda staff uwch a rheolwyr yn ddyddiol, yn ogystal â chael cefnogaeth a datblygu eich sgiliau. Dyna pam ein bod hefyd yn cefnogi cymaint o hyfforddiant a datblygu, gyda fframwaith datblygu gyrfa wedi’i brofi ar waith, p’un ai ydych chi’n dewis parhau â'ch datblygiad proffesiynol i Lefel 4, swydd y Rheolwr Tîm a’r tu hwnt neu arbenigo mewn swydd fel Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol, gallwn ni eich cefnogi.

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio i sawl swydd wag o fewn ein Hadran Gofal Cymdeithasol Plant. Os ydych chi’n awyddus i ymuno â grŵp o staff ymroddedig a phrofiadol a chael mynediad at gefnogaeth ac adnoddau ardderchog, dylech ymgeisio am eich swydd nesaf yng Nghyngor Wrecsam.