Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Yn meddwl am eich swydd Gwaith Cymdeithasol nesaf?

Mae gwybod bod cefnogaeth fy rheolwr gen i a bod y tîm yn gefn i mi'n rhoi hyder i mi

Gweithiwr Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol i Blant, Cyngor Wrecsam

Meddyliwch am Gyngor Wrecsam

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar flaen y gad yng Nghymru mewn datblygu gwasanaethau integredig i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd.

Os ydych am ymuno â grŵp staff ymroddgar a phrofiadol gyda chefnogaeth ac adnoddau gwych, efallai y dylech ystyried eich swydd nesaf gyda Chyngor Wrecsam.

Tîm Asesu ac Ymyrraeth

Tîm Cymorth i Deuluoedd

Gwasanaeth Maethu

Diogelu