Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Anghenion Addysgol Arbennig

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth ynghylch sut mae'r Awdurdod Addysg Lleol yn:

Hawl Disgyblion i gyflwyno Apêl

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru o’r farn bod plant sydd ag anghenion addysgol arbennig hawl i wneud apêl i Dribiwnal Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (SENTW).

I ddarllen sut y gweithredir yr hawliau mewn gwirionedd, maent yn cael eu rhoi ar brawf mewn dwy ardal, sef Wrecsam a Sir Gaerfyrddin.

Ers mis Mawrth 2012, mae plant yn awdurdod lleol Wrecsam a Sir Gaerfyrddin hawl i:

Cwblhawyd gwerthusiad o’r peilot hwn, ac ym mis Ionawr 2015, bydd plant a phobl ifanc ym mhob ardal o Gymru yn gallu hawlio a chyflwyno apêl.

Mae’r hawliau i gyflwyno apêl a hawlio'r unfath â’r rhai sydd eisoes yn bodoli i rieni/gofalwyr.  Nid yw hyn yn effeithio ar hawl rhieni i gyflwyno apêl a hawlio.  Yn anad dim golyga bod gan blant bellach yr un hawliau a’u rhieni/gofalwyr i hawlio neu gyflwyno apêl eu hunain.

Mae'r gyfraith yn cydnabod na fydd pob plentyn yn teimlo ddigon galluog i hawlio neu gyflwyno apêl.  Yn y sefyllfa hon gal Cyfaill Achos weithredu ar ran y plentyn i hawlio neu gyflwyno apêl i SENTW.

Gellir gweld gwybodaeth gan SENTW i bobl ifanc, rhieni / gofalwyr a chyfeillion achos mewn llyfrynnau cyfarwyddo y gellir eu lawr lwytho o’r ddolen ganlynol i wefan Tribiwnal Anghenion Addysgol Arbennig Cymru: