Derbyniadau Ysgol

Croeso i'r tudalennau derbyniadau ysgol. Yma, cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am dderbyniadau i ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae'n rhaid i'r Cyngor, fel yr Awdurdod Lleol (ALl), gyhoeddi gwybodaeth benodol am ei ysgolion a'i bolisïau a fydd, ynghyd â phrosbectws a baratoir gan yr ysgol, yn eich helpu i ddewis ysgol. Mae'r wybodaeth hon yn y Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam y dylech gyfeirio ato. Mae copïau printiedig ar gael yn ysgolion a swyddfeydd yr Awdurdod, ac mewn llyfrgelloedd cyhoeddus at ddibenion cyfeirio.

Gwaith Cynnal a Chadw i’r Gwasanaeth Derbyniadau Ar-Lein – 22 Ionawr 2014

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra ond ni fydd hi’n bosibl defnyddio’r gwasanaeth derbyniadau ar-lein ar 22 Ionawr 2014.

Mae'r Awdurdod yn cynnal nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg lle mae pob un o'r pynciau'n cael eu haddysgu i'r disgyblion trwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, mae'r Gymraeg yn cael ei chyflwyno a'i haddysgu fel pwnc i'r disgyblion a bydd rhagor o bwyslais yn cael ei roi ar ddefnyddio'r Gymraeg yn achlysurol trwy gydol y diwrnod ysgol.

Mae'r Awdurdod hefyd yn gweithredu gwasanaeth cymorth i'r rheiny sy'n dechrau addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddiweddarach. Bydd plant yn derbyn cymorth dwys yn naill ai eu hysgol neu os bydd galw gan grŵp bach, yn un o'r ysgolion Cymraeg. Rhoddir cymorth yn rhan amser (5. cymorth athrawon) am ddau dymor a bydd ar gael o ddechrau tymor yr Hydref a'r Gwanwyn bob blwyddyn. Mae canran uchel o ddisgyblion sy'n mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Wrecsam ar hyn o bryd yn dod o aelwydydd Saesneg yn bennaf.

Os ydych am ymweld ag ysgol cyn mynegi eich dewis, dylech drefnu apwyntiad gyda'r pennaeth. Yna, gallwch fynegi dewis yn seiliedig ar y wybodaeth yn y dogfennau uchod ac unrhyw ymweliadau ag ysgolion.

Mae gwybodaeth ychwanegol am y Polisi a'r Gweithdrefnau ar gyfer derbyn i ysgolion, gan gynnwys Amserlen Derbyn i Ysgolion, i'w chael yn y Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam.

Fforwm Derbyniadau Ysgol Wrecsam

 Adroddiad Blynyddol Fforwm Derbyniadau Ysgol Wrecsam

Gellir lawrlwytho'r Pecyn Derbyniadau Iau yn y ffurfiau canlynol:

Adroddiad Blynyddol Fforwm Derbyniadau Ysgol Wrecsam - Fformat PDF 96Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word


Cysylltiadau Perthnasol

Polisi Derbyniadau | Polisi Cludiant | Cysylltiadau Addysg | Polisi Iaith Gymraeg | Polisi Meithrin | Meini Prawf Derbyniadau

yn ôl i'r brig