Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Derbyn i Ysgol Uwchradd ar gyfer Medi 2017

Trosglwyddo disgyblion i Ysgolion Uwchradd, Medi 2017

Cyhoeddir cyngor i rieni ynghylch gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd yn y ddogfen 'Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam'. Cewch ragor o gyngor a gwybodaeth am wneud cais am le mewn ysgol uwchradd trwy glicio 'Cyngor i Rieni/Gofalwyr ar gwblhau'r Ffurflen Gais' (Lawrlwytho).

Fe gewch chi wneud cais ar-lein am le uwchradd i’ch plentyn o 5 Medi 2016, gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Derbyn Ar-lein. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw eich cyfeiriad e-bost er mwyn gwneud cais ar-lein o’ch cyfrifiadur cartref.

Trwy ddangos eich cerdyn llyfrgell fe gewch chi ddefnyddio’r cyfleusterau yn Galw Wrecsam a Llyfrgell Wrecsam i wneud eich cais ar-lein. Os yw’n well gennych chi lenwi ffurflen gais bapur gellir lawrlwytho copi trwy glicio ar y ddolen isod.

Y Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Tachwedd 2016.

Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein

Ymdrinir â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser, felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cadw at y Dyddiad y cyfeirir ato uchod.

Bydd yn cymryd peth amser i gwblhau’r broses dyrannu lleoedd, ond byddwch yn cael eich hysbysu erbyn 1 Mawrth 2017 a yw eich plentyn wedi cael lle yn eich dewis ysgol ai peidio.

Nosweithiau Agored Ysgolion 2016

Ysgol Bryn Alyn

Dyddiad:

Diwrnod Agored / Noson Agored – Dydd Mercher 5 Hydref 2016

Amser:

  • Teithiau Diwrnod Agored – 11am i 12pm / 2pm i 3pm
  • Noson Agored – 5.00pm i 7.30pm

Cyswllt:

Mr Brian Whiteley (Pennaeth)
Mrs Lisa Jones (Cydlynydd Cyflawniad Blwyddyn 7)
01978 720700

Ysgol Clywedog

Dyddiad:

Nos Fawrth 4 Hydref 2016

Amser:

6:00pm i 8:00pm

Cyswllt:

Mr Matt Vickery (Pennaeth)
Louise Hope (Pennaeth Cynorthwyol - Pontio)
01978 346800

Ysgol y Grango

Dyddiad:

Nos Fawrth 20 Medi 2016

Amser:

6:00pm i 8:00pm

Cyswllt:

Mr Stephen Garthwaite (Pennaeth)
Ms Alison Harris (Cyswllt Pontio)
01978 833010

Ysgol Maelor, Penley

Noson Agored

Dyddiad:

Noson Agored – Dydd Llun 3 Hydref 2016, 6.30 i 8.30pm

Amser:

6.30 i 8.30pm – Dydd Llun 3 Hydref 2016

Diwrnod Agored

Dyddiad:

Diwrnod Agored – Dydd Mawrth 4 Hydref 2016, oriau ysgol

Amser:

Oriau ysgol

Cyswllt:

Mrs Fiona Minshall 
01948 830291

Ysgol Morgan Llwyd

Dyddiad:

Nos Fawrth 27 Medi 2016

Amser:

6.00pm i 8.00pm

Cyswllt:

Ms Eleri Lewis (Dirprwy Bennaeth)
01978 315050

Ysgol Rhiwabon

Wythnos Agored:

Dydd Llun 26/09/2016 i ddydd Gwener 30/09/2016

Amser:

Oriau ysgol

Noson Agored:

Nos Iau 29 Medi 2016

Amser:

6pm i 8pm

Cyswllt:

Ms Melanie Ferron-Evans (Pennaeth)
01978 822392

Ysgol Sant Christopher

Dyddiad:

Dydd Mawrth 27 Medi 2016

Amser:

1.00pm i 6.00pm

Cyswllt:

Mrs Maxine Pittaway (Pennaeth)
01978 346910

Ysgol Uwchradd Darland

Dyddiad:

Dydd Iau 6 Hydref 2016

Amser:

  • 10am i 12.30pm
  • 1.30pm i 3pm
  • 6.30pm – 8pm

Cyswllt:

Mr Peter Agnew (Pennaeth)
01244 570588

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph

Wythnos Agored

Dyddiad:

Dydd Iau 22 Medi 2016 i Dydd Gwener 23 Medi 2016

Amser:

  • 10.30am i 12pm
  • 1.30pm i 3.00pm

Noson Agored

Dyddiad:

Dydd Iau 22 Medi 2016

Amser:

5:30pm i 7:30pm

Cyswllt:

Mr Wilkinson (Pennaeth)
01978 360310

Ysgol Uwchradd Rhosnesni

Teithiau Diwrnod Agored:

Dydd Mercher 28 Medi 2016

Amser:

  • 9.30am,
  • 12.00pm a
  • 1.15pm

Noson Agored:

Dydd Mercher 28 Medi 2016

Amser:

6.00pm i 8.00pm

Cyswllt:

Mr Nic Harrison (Pennaeth)
Mrs Cheryl Hughes (Cydlynydd Pontio)
01978 340840