Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Derbyn i Ysgol Uwchradd ar gyfer Medi 2019

Trosglwyddo disgyblion i Ysgolion Uwchradd, Medi 2019

Cyhoeddir cyngor i rieni ynghylch gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd yn y ddogfen 'Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam'. Cewch ragor o gyngor a gwybodaeth am wneud cais am le mewn ysgol uwchradd trwy glicio 'Cyngor i Rieni/Gofalwyr ar gwblhau'r Ffurflen Gais' (Lawrlwytho).

Fe gewch chi wneud cais ar-lein am le uwchradd i’ch plentyn o 10 Medi 2019, gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Derbyn Ar-lein. Yr oll sydd ei angen arnoch yw eich cyfeiriad e-bost er mwyn gwneud cais ar-lein o’ch cyfrifiadur gartref, tabled neu ffôn symudol.

Trwy ddangos eich cerdyn llyfrgell fe gewch chi ddefnyddio’r cyfleusterau yn Galw Wrecsam a Llyfrgell Wrecsam i wneud eich cais ar-lein. Os yw’n well gennych chi lenwi ffurflen gais bapur gellir lawrlwytho copi trwy glicio ar y ddolen isod.

Y Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Tachwedd 2018.

Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein

Ymdrinir â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser, felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cadw at y Dyddiad y cyfeirir ato uchod.

Bydd yn cymryd peth amser i gwblhau’r broses dyrannu lleoedd, ond byddwch yn cael eich hysbysu erbyn 1 Mawrth 2019 a yw eich plentyn wedi cael lle yn eich dewis ysgol ai peidio.

Sesiynau Galw Heibio

Bydd staff derbyniadau ysgolion wrth law i ateb cwestiynau a chynnig cyngor ynghylch derbyniadau ysgolion. Mae croeso i bawb!

Rhwng 10 Medi 2017 i 22 Chwefror 2019

  • Dydd Gwener 9.30pm - 4.30pm

Galw Wrecsam,
16 Stryt yr Arglwydd,
Wrecsam,
LL11 1LG

Nosweithiau Agored Ysgolion 2018

Ysgol Bryn Alyn

Dyddiad:

Dydd Mercher 26 Medi 2018

Amser:

Teithiau : 11am i 12pm a 2pm i 3pm       

Noson Agored : 5pm i 7.30pm

Cyswllt:

Mrs A Slinn (Pennaeth) / Mrs Lisa Jones (Cydlynydd Cyflawniad Blwyddyn 7) – 01978 720700

Ysgol Clywedog

Dyddiad:

Nos Fercher 3 Hydref 2018

Amser:

5pm i 7pm

Cyswllt:

Mr Vickery (Pennaeth) / Mr Edwards (Cyswllt Pontio) - 01978 346800

Ysgol y Grango

Dyddiad:

Nos Iau 20 Medi 2018

Amser:

6pm i 8pm

Cyswllt:

Mr Stephen Garthwaite (Pennaeth) / Mrs Zoe Povey (Cyswllt Pontio) - 01978 833010

Ysgol Maelor, Penley

Dyddiad:

Noson Agored : Nos Fawrth 2 Hydref 2018

Diwrnod Agored : Dydd Mercher 3 Hydref 2018

Amser:

Noson Agored : 6.30pm i 8.30pm Diwrnod Agored : Oriau ysgol

Cyswllt:

Mr S Ellis (Pennaeth) / Ms Fiona Minshall - 01948 830291

Ysgol Morgan Llwyd

Dyddiad:

Nos Fawrth 12 Medi 2018

Amser:

6pm i 8pm

Cyswllt:

Miss Catrin Pritchard (Pennaeth) / Ms H Blackwell (Cyswllt Pontio) - 01978 315050

Ysgol Rhiwabon

Dyddiad:

Nos Iau 27 Medi 2018  

Amser:

6pm i 8pm

Cyswllt:

Ms Melanie Ferron-Evans (Pennaeth)
01978 822392

Ysgol Sant Christopher

Dyddiad:

Dydd Llun 24 Medi 2018

Amser:

1pm i 6pm

Cyswllt:

Mr J Eggington (Pennaeth Dros Dro) / Mr I Connell (Cydlynydd Pontio) - 01978 346910

Ysgol Uwchradd Darland

Dyddiad:

Dydd Iau 4 Hydref 2018

Amser:

Diwrnod Agored : 9.30 – 10.30 / 11.00 – 13.00 / 14.00 – 15.00 Noson Agored : 18.30 – 20.30

Cyswllt:

Mr Peter Agnew (Pennaeth) - 01244 570588

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph

Dyddiad:

Dydd Llun 24 Medi 2018

Amser:

Teithiau:               10.30am i 12pm a 1.30pm i 3pm Noson Agored:         5.30pm i 7.30pm

Cyswllt:

Mr Wilkinson (Pennaeth)
01978 360310

Uwchradd Rhosnesni

Dyddiad:

Dydd Mawrth 25 Medi 2018

Amser:

Teithiau: 9.30am i 1.30pm

Noson Agored: 6pm i 8pm

Cyswllt:

Mr Andrew Brant (Pennaeth) / Mrs Laura Hasford (Cyswllt Pontio) 01978 340840