Ffurflen Sylwadau Addysg Ar Lein

Croeso i'r ffurflen sylwadau Addysg.

Defnyddiwch y ffurflen hon i hysbysu'r Cyngor am eich barn a'ch syniadau am Addysg yn Wrecsam.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer Addysg yn unig. Os byddai'n well gennych gyflwyno awgrym neu ymholiad, defnyddiwch y ffurflen adborth gwefan os gwelwch yn dda.

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi.

 Addysg

Eich Manylion
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich sylwadau.

Rhagor o wybodaeth cyswllt:

E-bost: education@wrexham.gov.uk

Address:
Ty Henblas
Sgwâr y Frenhines
Wrecsam
LL11 1AU

yn ôl i'r brig