Croeso i Information Technology Centre (ITeC) Wrecsam

Sefydlwyd yn 1983 fel nad yw'n gwneud elw gyda'r prif ddiben cynnal y seilwaith economaidd yr ardal.

Am ITeC

Ystafelloedd Cyfarfod
Manylion Cysylltu
Cysylltiadau Defnyddiol
Addysg Wrecsam

Vocational Training

ITeC Wrecsam trenau cyflogi pobl mewn amrywiaeth o feysydd galwedigaethol, heb unrhyw gost uniongyrchol i chi neu eich gweithiwr (yn amodol ar cymhwyster).

Hyfforddiant

Sgiliau Hanfodol Cymru
Cyfleoedd Lleoliad
Cyflogwyr

Di-waith

Rhaglen ar gyfer pob oed yn anelu at wella eich cyfleoedd cyflogaeth. Rhifedd, Llythrennedd, Lefel I ITQ a chymaint mwy.

Cymorth ITeC

Meithrin Sgiliau
Yn helpu i chi fynd yn ôl i weithio

Courses

Amrywiaeth o gyrsiau cost-effeithiol, ar sail TG, 1–3 diwrnod gan gynnwys ECDL – Lefel I, II ac Uwch, PowerPoint, Word ac ati.

Ca i maes hychwaneg Arrow

Ystafelloedd Cyfarfod
Manylion Cysylltu

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Positive About Disabled People Investors in People

yn ôl i'r brig