Statws Yr Ysgol

Os bydd raid i unrhyw ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gau oherwydd y tywydd, tân neu waith adeiladu, mi restrwn y manylion perthnasol isod.

  • Os nad yw'r ysgol ar y rhestr isod mae'r penderfyniad eto i'w wneud.

  • Nodwch,os gwelwch yn dda, fod y penderfyniad i gau ysgolion yn gorwedd gyda'r corff llywodraethol a'u penaethiaid. Mae'r penderfyniad yn dilyn asesiad risg o safle'r ysgol dan sylw ac mewn rhai achlysuron os yw trafnidiaeth ysgol ar gael.

Mae pob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar agor.

Rydym yn cynghori rhieni i wrando ar orsaf radio Heart FM ar 103.4FM os ydynt yn poeni am ysgolion yn cau.  Bydd gwefan Heart FM yn cynnwys rhestr o’r ysgolion yn ardal Wrecsam sydd ar gau.

yn ôl i'r brig