Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Statws Yr Ysgol

Os bydd raid i unrhyw ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gau oherwydd y tywydd, tân neu waith adeiladu, mi restrwn y manylion perthnasol isod.

Mae pob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar agor.

Rydym yn cynghori rhieni i wrando ar orsaf radio Capital FM ar 103.4FM os ydynt yn poeni am ysgolion yn cau.  Bydd gwefan Capital FM yn cynnwys rhestr o’r ysgolion yn ardal Wrecsam sydd ar gau.