Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grant Mynediad Amddifadedd Disgyblion Llywodraeth Cymru

Rydym yn aros am gadarnhad terfynol gan Lywodraeth Cymru ynghylch meini prawf cymhwyso Grant Mynediad GAD ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/2020.  Ar ôl cael cadarnhad, bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru gyda’r wybodaeth ddiweddaraf.  Rhagwelir y bydd ceisiadau am y Grant yn dechrau erbyn diwedd mis Mehefin 2019.