Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newid Cyflenwr Ynni

Mae newid eich cyflenwr nwy a thrydan yn ffordd wych o arbed arian ar eich biliau ynni. Fodd bynnag, gall y broses fod yn ddryslyd iawn yn enwedig os nad ydych wedi’i wneud o’r blaen! Yn ffodus mae Ofgem, y rheoleiddiwr ynni wedi creu gwefan a chanllaw newydd i ddangos sut y gall eu diwygiadau diweddar i’r farchnad ynni helpu cwsmeriaid i gymharu tariffau ac yn y pen draw cael bargen well ar filiau nwy a thrydan. Mae'r wefan yn cynnwys:

Mae Ofgem hefyd yn gyfrifol am y Cod Ffydd. Mae hwn yn god ymarfer sy'n llywodraethu gwefannau cymharu prisiau ynni annibynnol. Mae gwefannau sydd wedi’u hachredu â'r Cod Ffydd yn annibynnol, a bydd yr opsiynau a phrisiau yn cael eu cyfrifo a'u harddangos mewn modd teg a diduedd. Mae rhestr o'r gwefannau cymharu prisiau a gymeradwywyd gan Ofgem ar eu gwefan.

Mae tariffau ynni a gynigir gan gyflenwyr wedi dod yn symlach gyda gwybodaeth glir er mwyn eich galluogi i newid cyflenwyr ynni yn haws. Mae'r newidiadau hyn yn cynnwys: