Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Lleol a Masnach Deg

Bwyd lleol Wrecsam

Mae cynnyrch lleol Wrecsam yn wledd amrywiol iawn!

Hufen iâ, siocled, selsig, bara… mae’r rhestr yn ddiddiwedd ac mae’r cyfan yn lleol.

Mae gan Bwyd Lleol Gyntaf Wrecsam fanylion pob un cyflenwr lleol, ac awgrymiadau blasus ynglŷn â beth i’w wneud gyda’r cynnyrch.

Cofiwch fod yna siopau cydweithredol lleol ar hyd a lled y fro sy’n cynnig llysiau a ffrwythau safonol a rhad.  Mae’r manylion islaw.

Masnach Deg

Mudiad cymdeithasol ar gyfer masnachwyr mewn gwledydd sy’n datblygu ydi Masnach Deg.  Mae ei gynllun ardystio’n galluogi amodau gwaith gwell, cyflogau gwell, isafswm am y cynnyrch a safonau amgylcheddol a chymdeithasol uwch.  Mae yna  bob math o nwyddau Masnach Deg - coffi, têr, ffrwythau, cynnyrch harddwch a hyd yn oed aur!

Mae gan wefan Y Sefydliad Masnach Deg mwy o fanylion ynglŷn â’r mudiad a’i gynnyrch.

Tyfu eich bwyd eich hun

Mae unrhyw un yn medru tyfu ffrwythau, llysiau, perlysiau a salad – ac maen nhw’n medru tyfu unrhyw le.  Mae’r ardd, y balconi, a hyd yn oed y blwch lleiaf yn medru dwyn ffrwyth (a llysiau, a pherlysiau, a salad!).

Y cam cyntaf ydi dewis rhai sy’n hawdd i’w tyfu, ac sy’n ffefrynnau i chi a’r teulu.  Ymhlith y rhai gorau mae:-

Mae gan lawer o ffrwythau a llysiau amrywiadau llai, sy’n medru bod yn ddefnyddiol.

A chofiwch blannu ychydig o flodau er mwyn cynorthwyo’n pryfaid paill!

Mae gan Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (The Royal Horticultural Society, RHS) llond domen dail o gyngor ar y pwnc yma.  Mwynhewch y cloddio a’i wobrau!

Mwy o wybodaeth