Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddogion Gorfodi Amgylcheddol

Rôl y Swyddogion Gorfodi Amgylcheddol

Rôl y Swyddogion Gorfodi Amgylcheddol yw cyfyngu ar yr achosion o broblemau baw ci, sbwriel ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y Fwrdeistref Sirol.

Broblemau cwn ar-lein

Gwybodaeth

Gweithgareddau Gorfodi

Tra bo codi ymwybyddiaeth, hyrwyddo ymagwedd gyfrifol tuag at ein hamgylchedd ac addysgu ein hieuenctid i gyd yn ffyrdd o leihau’r achosion o sbwriel a baw ci, bydd rhai sy’n gwrthod newid eu hymddygiad bob amser. Mae grymoedd gorfodi'r wardeiniaid yn eu galluogi i erlyn unigolion am adael sbwriel a baw ci. Gellir hefyd rhoi rhybuddion cosbau penodedig i droseddwyr sy’n cael eu dal yn gadael eu cŵn faeddu neu beidio â glanhau’r baw. Gosodir y cosbau hyn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac ar hyn o bryd rhoddir cosbau o £100 am faw ci a £75 am gadael sbwriel. Rhaid talu’r cosbau hyn o fewn 7-14 diwrnod o dderbyn y rhybudd i rwystro gosod camau pellach. Bydd gadael baw ci yn destun uchafswm cosb o £1000 a gall gadael sbwriel dderbyn cosb o hyd at £2500. Bydd y swyddogion yn mynd ar batrolau aml o ardaloedd yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn dal troseddwyr.

Sut i gysylltu â’r Swyddogion

Os ydych yn rhoi gwybod am ddigwyddiad byddai o gymorth pe byddech yn nodi’r dyddiad, yr amser a lleoliad y digwyddiad yn ogystal â disgrifiad o’r troseddwr (os yn hysbys) ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall megis, lliw, maint a brid y ci.