Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwn yn Baeddu

O 27 Gorffennaf 2009 mi fydd y Gorchmynion Baw Cŵn canlynol yn ymgeisio ar draws Fwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r Gorchymyn yn ei gwneud hi’n ofynnol gwahardd cŵn o’r ardaloedd a restrir uchod yn gyfan gwbl.

Mae uchafswm cosb yn berthnasol os cyflawnir troseddau yn groes i unrhyw rai o’r Gorchmynion y soniwyd amdanynt eisoes wrth gael collfarn o ddirwy nad yw’n fwy na lefel 3 (£1000 ar hyn o bryd). Gellir rhoi rhybudd cosb sefydlog o rhwng £50 a £80 wrth ymdrin â throseddau. Ceir eithriadau i gŵn cymorth.

Mi fydd arwyddion mewn mannau dros Wrecsam i hysbysu’r cyhoedd o’r canlyniad y Gorchmynion.