Caeau Chwarae yn Wrecsam

ChwaraeleMae'r dudalen hon yn rhoi rhestr o'r caeau chwarae a redir gan Wasanaethau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae 85 cae chwarae wedi eu dosbarthu ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Maent yn amrywio o ran maint a lefelau offer, yn dibynnu ar faint y boblogaeth maent yn ei gwasanaethu, ac mae'r rhan fwyaf o fewn pellter cerdded i'r rhan fwyaf o bobl.

Gweler hefyd cyfleusterau chwarae - gwybodaeth ar gip

Acrefair, Trefor a Garth   Penley a Bronington
Bangor-is-y-Coed, Marchwiel a Phentre Maelor   Penycae a Rhiwabon
Brychdwn, Brychdwn Newydd Rhosrhedyn a Brynteg   Rhostyllen a'r Bers
Bwlchgwyn, Gwynfryn, Minera a Choedpoeth   Rhosymedre, Cefn Mawr, Plas Madog a Newbridge
Y Waun, Halton, Froncysyllte a Phontfadog   Yr Orsedd, Gresffordd a Burton
Holt   Southsea a Thanyfron
Johnstown a Rhosllanerchrugog   Summerhill, Gwersyllt, Pandy a Sydallt
Llai   Wrecsam
Dyffryn Moss & Brymbo  

Wrecsam
Ffordd Garmonydd
Parc Acton, Acton (Iau)
Rhwng Glan Gors a Ffordd y Bala, Queens Park
Whitegate Road, Queens Park
Bryn-Y-Cabanau Road, Hightown
Court Road
Wings Club, Bryn Offa
Parc Bellevue - Babanod a Iau
Maesgwyn
Ashfield, Crispin Lane
Garden Road
Clawdd Wat

yn ôl i'r brig

Bwlchgwyn, Gwynfryn, Minera a Choedpoeth
King George, Bwlchgwyn
Ffordd Newydd, Gwynfryn
Maes Adloniant Minera, Minera
Heol Caradoc, Coedpoeth
Castle Road, Coedpoeth
Penygelli, Coedpoeth
Parc Coffa, Coedpoeth
Melin y Nant, Coedpoeth

yn ôl i'r brig

Rhostyllen a'r Bers
Bersham Road, y Bers
Vicarage Hill, Rhostyllen

yn ôl i'r brig

Bangor-is-y-Coed, Marchwiel a Phentre Maelor
Station Road, Marchwiel
Maes Brenin, Pentre Maelor

yn ôl i'r brig

Holt
Dee Park, Holt
Church Green, Holt

yn ôl i'r brig

Yr Orsedd, Gresffordd a Burton
Mountain View, Yr Orsedd
Greenfields, Burton

yn ôl i'r brig

Llai
Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Llai

yn ôl i'r brig

Summerhill, Gwersyllt, Pandy a Sydallt
Tan-Yr-Allt, Sydallt
The Wauns, Gwersyllt
Hazel Avenue, Gwersyllt
Second Avenue, Gwersyllt
New Road, Summerhill
Pandy

yn ôl i'r brig

Dyffryn Moss a Brymbo
Dyffryn Moss
Mountain View, Brymbo
Bryn-Y-Ffynnon, Brymbo
Argoed, Brymbo

yn ôl i'r brig

Brychdwn, Brychdwn Newydd, Rhosrhedyn a Brynteg
Solway Banks, Brychdwn
Memo Park, Brynteg
Southsea, Brychdwn Newydd

yn ôl i'r brig

Southsea a Thanyfron
Maes Adloniant Southsea
Meadow View
Cae Merfyn, Tanyfron

yn ôl i'r brig

Johnstown a Rhosllanerchrugog
Heol Kenyon, Johnstown
Worsley Ave, Johnstown
Ponciau Banks, Rhos

yn ôl i'r brig

Penycae a Rhiwabon
Afoneitha, Penycae
Poplar Road, Penycae
Cristionydd, Penycae
Pont Adam, Ruabon

yn ôl i'r brig

Rhosymedre, Cefn Mawr, Plas Madog a Newbridge
Church St, Rhosymedre (Iau)
Short Lane, Newbridge
Ty Mawr, Cae Chwarae
Dolydd Lane, Cefn
Peris (Rhif1), Plas Madog
Gwynant (Rhif 2), Plas Madog
Bran, Plas Madog
Ash Grove, Plas Madog

yn ôl i'r brig

Acrefair, Trefor a Garth
Lancaster Terrace, Acrefair
Oddi ar George Avenue, Trefor
Y Garth, Garth

yn ôl i'r brig

Y Waun, Halton, Froncysyllte a Phontfadog
Woodland Grove, Froncysyllte
Whitehurst, Ger Y Waun
Black Park, Halton
Crogen Offa, Y Waun
Pontfadog

yn ôl i'r brig

Penley a Bronington
Parc Pendas, Penley
Maes Llwyn Close, Bronington

yn ôl i'r brig

Gwybodaeth gyswllt bellach:

Ffôn: 01978 298989

E-bost: contact-us@wrexham.gov.uk

Cyfeiriad : Contact Wrexham
Wrexham County Borough Council
16 Lord Street
Wrexham
LL11 1LG

yn ôl i'r brig