Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trac BMX Parc Y Ponciau & Parc Sglefrio

Trac BMX

Gosodwyd y trac BMX yn 2006 ac mae’n atyniad poblogaidd. Mae’r trac ar agor i’r cyhoedd drwy gydol y flwyddyn. Ambell waith yn ystod gwyliau’r haf, mae sesiynau hyfforddi BMX yn cael eu cynnal gan hyfforddwr cymwys. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn cymryd rhan, ffoniwch 01978 844028 i wirio a oes lle ar gael.

Parc Sglefrio

Ar ôl ymgynghori â phobl ifanc, gosodwyd y parc sglefrio yn 2009.  Mae'r rampiau sglefrio yn cynnig cyfleodd sglefrio a reidio cyffrous.  Mae lloches i Bobl Ifanc gyferbyn â'r parc sglefrio.