Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diogelu’r Amgylchedd – Ardaloedd Rheoli Mwg

Mae Deddf Awyr Lân 1993 yn rhoi grym i Awdurdodau Lleol ddatgan eu Bwrdeistref, neu rannau ohoni, yn Ardaloedd Rheoli Mwg, sy’n cael ei wneud am resymau iechyd. Maent i’w cael yn bennaf lle bu llosgi glo’n brif ffynhonnell gwres cartrefi neu bŵer diwydiant yn hanesyddol.

Sefydlwyd Ardaloedd Rheoli Mwg yn wreiddiol (dan ddeddfwriaeth flaenorol) i ymladd yn erbyn mwrllwch y 1950au a’r 1960au a feiwyd am farwolaethau cynamserol cannoedd o bobl. Mae poblogrwydd nwy naturiol a’r newidiadau mewn arferion diwydiannol wedi arwain at gryn ostyngiad mewn crynoadau mwg yn ogystal â’r sylffwr deuocsid (SO2) cysylltiedig rhwng y 1950au a’r presennol.

Os ydych yn byw mewn ardal rheoli mwg mae’n drosedd gollwng mwg o simnai adeilad, o ffwrnais neu o unrhyw fwyler sefydlog os yw mewn ardal rheoli mwg ddynodedig. Mae hefyd yn drosedd caffael “tanwydd heb ei awdurdodi” i’w ddefnyddio mewn ardal rheoli mwg oni bai iddo gael ei ddefnyddio mewn teclyn a “eithriwyd”. Os ydych yn meddwl am gael gosod teclyn sy’n llosgi tanwydd soled yn eich eiddo ac adeiladau, dylai eich adwerthwr allu rhoi manylion y rhai a eithriwyd. Fel arall mae gwefan ardaloedd rheoli mwg y DU yn rhoi manylion tanwydd awdurdodedig a thaclau a eithriwyd.

Os ydych angen unrhyw gyngor pellach os gwelwch yn dda cysylltu â ni. Os ydych eisiau hysbysu mwg o simnai mewn ardal rheoli mwg, defnyddiwch ein ffurflen gwyno ar-lein.