Cais am Drwydded Safle

Cais am Drwydded Safle

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word


Cyfeiriad post yr Awdurdod Trwyddedu lle gellir gweld y gofrestr yw:

*Is-Adran Trwyddedu
Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Ffordd Rhuthun
Wrecsam
LL13 7TU

Bydd unrhyw unigolyn sydd am gyflwyno sylwadau am hyn yn rhoi rhybudd ysgrifenedig, gan nodi sail am wneud y sylwadau i'r Swyddog Trwyddedu yn y cyfeiriad uchod*.

Sylwer: Mae'n drosedd dan adran 158 o Ddeddf Trwyddedu 2003 i wneud datganiad ffug yn fyrbwyll neu'n fwriadol mewn cysylltiad â'r cais ac uchafswm y ddirwy am drosedd o'r math yw £5,000.

yn ôl i'r brig