Trwyddedu Hapchwarae

Trwyddedu Hapchwarae

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dod yn Awdurdod Trwyddedu dan Ddeddf Hapchwarae, 2005. Bydd hyn yn peri bod y Cyngor yn dod yn gyfrifol am roi trwyddedau eiddo ac adeiladau ym Mwrdeistref Wrecsam o ran:-

  • Eiddo ac adeiladau casino;
  • Eiddo ac adeiladau bingo;
  • Eiddo ac adeiladau betio, gan gynnwys traciau;
  • Canolfannau Gamblo Oedolion;
  • Canolfannau Adloniant i’r Teulu

Mae Deddf Hapchwarae, 2005 yn gofyn bod y Cyngor yn paratoi a chyhoeddi "Datganiad o Bolisi Trwyddedu" sy’n cyflwyno’r polisïau y bydd y Cyngor yn eu cymhwyso’n gyffredinol i hyrwyddo’r Amcanion Trwyddedu wrth benderfynu ar geisiadau dan y Ddeddf.

Dtaganiad o Bolisi Hapchwarae

Mae'r ddogfen yma ar gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Datganiad o Bolisi Hapchwarae - Fersiwn Word 419Kb  

Datganiad o Bolisi Hapchwarae - Fersiwn PDF 459Kb 

Ffioedd Trwyddedau Adeiladau

Ymddengys ffioedd Trwyddedau Adeiladau'r Ddeddf Hapchwarae yn y tabl canlynol. Adolygir y ffioedd hyn ar ddiwedd 2008. 

Ffioedd Trwyddedau Adeiladau

Mae'r ddogfen yma ar gael i ddadlwytho yn y fformat isod:

Ffioedd Trwyddedau Adeiladau - Fersiwn Word 36Kb   

Ffioedd Trwyddedau Adeiladau - Fersiwn PDF 26Kb  

Ffioedd Trwyddedau Adeiladau - Fersiwn Testun Plaen 40Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig