Rhoi Sgipiau ar y Ffordd Fawr Gyhoeddus

Trwyddedau Sgip

Dim ond perchennog neu gyflenwr sgipiau sy’n gallu cofrestru i roi sgip ar y briffordd (dylai adeiladwyr, deiliaid tai ac ati gysylltu â Chwmnïau Sgip Cofrestredig ar y ddogfen atodol).

Sut i wneud cais

Cyn rhoi sgipiau ar y briffordd, rhaid i’r perchennog neu gyflenwr gael trwydded yn gyntaf dan Ddeddf Priffyrdd (nid cyfrifoldeb yr adeiladwr neu ddeiliad tŷ yw cael y drwydded hon).

Bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yna byddwch yn cael copi o’n Telerau ac Amodau a ffurflen gais. Dylid anfon copi o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus o £5 miliwn o leiaf gyda’ch cais.

Ar ôl ei llenwi bydd angen i chi ffacsio neu e-bostio ffurflen gais i Adran Rheoli’r Rhwydwaith. 
Rhif ffacs: 01978 729674
Ebost: highwayroadworks@wrexham.gov.uk

Rheoli’r Rhwydwaith
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
De Ffordd yr Abaty
Stad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Holl ymholiadau priffyrdd: 01978 298989

Chwmnïau Sgip Cofrestredig

Chwmnïau Sgip Cofrestredig Ffôn
Alans Skip Hire, Broughton Mill Rd, Bretton, Cheshire CH4 0BY 01244 660422
Thorncliffe Ltd., Ewloe Barn Industrial Estate, Mold Road, Alltami, Nr.Mold, Flintshire CH7 6LG 01244 549899
S & K Mathews Skip Hire, Station House, Old Road, Minera, Wrexham LL11 3YG 01978 759671
Tudor Griffiths Skip Hire, Wood Lane, Ellesmere, Shropshire SY12 0HY 01691 626293
Roadrunner Waste Ltd., Site Office, Boot End, Bagillt, Flintshire CH6 6HD 01352 715313
Nick Brookes Recycling Ltd., Wardle Industrial Estate, Green Lane, Wardle, Nr Nantwich, Cheshire CW5 6DB 01829 260687
N J Landscaping and Skip Hire, 61 Chapel Street, Ponciau, Rhos., Wrexham LL14 1SE 01978 842269

Ffurflen Cofrestru Cwmni

Mae'r ddogfennau ar gael ar y ffurfiau canlynol:

Ffurflen Cofrestru Cwmni - Fersiwn Word 36Kb

Ffurflen Cofrestru Cwmni - Fersiwn PDF 23Kb

Ffurflen Cofrestru Cwmni - Fersiwn Testun Plaen 40Kb

Ffurflen Trwydded Sgip (hawlen)

Mae'r ddogfennau ar gael ar y ffurfiau canlynol:

Ffurflen Trwydded Sgip (hawlen) - Fersiwn Word 47Kb

Ffurflen Trwydded Sgip (hawlen) - Fersiwn PDF 49Kb

Ffurflen Trwydded Sgip (hawlen) - Fersiwn Testun Plaen 629Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig