Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Gwobr Dewisiadau Iach

Lansiwyd cynllun gwobr cyffrous newydd ar gyfer busnesau bwyd yn ddiweddar ledled Cymru.

Cynlluniwyd y Cynllun Gwobr Dewisiadau Iach i wella safonau mewn sefydliadau arlwyo.

Beth mae’r wobr yn ei olygu?

Mae’r cyhoedd bellach yn ystyried bwyta allan nid yn unig fel rhywbeth achlysurol i’w wneud, ond hefyd fel rhan o fywyd bob dydd. Felly, fel arlwywr, mae’n bosibl y gallech wneud cyfraniad anhygoel at wella deiet ac iechyd eich cwsmeriaid drwy ddarparu dewisiadau bwyd iachach. Bron bob dydd bydd y cyhoedd yn wynebu gwybodaeth am ddeiet, maeth ac iechyd yn y cyfryngau. Mae arolygon wedi dangos bod y cyhoedd yn dod yn fwyfwy ymwybodol o fwyta’n iach pan fyddant yn bwyta allan. Mae llawer o weithgynhyrchwyr a manwerthwyr bwyd sydd wedi achub ar y cyfle i gyflwyno dewisiadau iachach yn gweld cynnydd aruthrol yn y gwerthiannau hyn.

Nod y Wobr Dewisiadau Iachach hon yw cynyddu hygyrchedd at fwyd blasus, a baratowyd mewn ffordd iach. Nod y cynllun yw cynnig dewisiadau iach o’r fwydlen i’ch cwsmer. Nid oes angen i’ch bwydlen gyfan fod yn iach, mae am roi dewis i’r cwsmer.

Sut y bydd yn helpu fy musnes?

Bydd adeiladau llwyddiannus yn:

Sut y gallaf gael gwobr?

Os ydych yn gymwys i wneud cais am y wobr hon byddwn yn cysylltu â chi drwy lythyr dros y 12 i 18 mis nesaf. I fod yn gymwys i wneud hynny, mae’n rhaid i chi eisoes feddu ar wobr hylendid bwyd hyd at y lefel efydd o leiaf, gan fod arferion hylendid da yn ofynnol ar gyfer unrhyw fwyta’n iach.

Pan fydd eich asesiad wedi’i gwblhau bydd eich sgôr gyffredinol yn penderfynu p’un a ellir rhoi gwobr a pha un a yw ar lefel efydd, arian neu aur. Yna bydd yn ddilys am ddwy flynedd ac mae’n bosib symud i wobrau uwch ar ôl hynny.

Adeiladau gyda Gwobr Dewisiadau Iach