Diogelwch Bwyd

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ar Wasanaeth Diogelwch Bwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy'n rhan o Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Nod y Gwasanaeth Diogelwch Bwyd yw sicrhau bod bwyd a gynhyrchir ac a werthir yn y Fwrdeistref yn ddiogel ac yn rhydd rhag halogiad.


Gwybodaeth Bellach

Gwybodaeth Safonau Diogelwch a Safonau Bwyd

Cysylltiadau Defnyddiol Allanol

Asiantaeth Safonau Bwyd Cymru

Ein gobaith ni yw bod pobl yng Nghymru yn troi atom ni er mwyn cael cyngor a gwybodaeth ddibynadwy am fwyd. Mae ein dylanwad yn ymestyn 'o'r fferm i'r fforc' - mewn geiriau eraill, o'r adeg y mae'r bwyd yn cael ei dyfu neu ei weithgynhyrchu nes iddo gyrraedd eich plât. Rydym yn eich rhoi chi, ddefnyddwyr Cymru, yn gyntaf.

Asiantaeth Safonau Bwyd Cymr - E. coli O157: rheoli croeshalogi

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer busnesau bwyd i egluro'r camau y mae angen iddynt eu cymryd i reoli'r risg o halogi bwyd gan E. coli O157 a beth y dylent ei wneud i ddiogelu eu cwsmeriaid.

Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru

Corff aelodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd yr amgylchedd sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru yw Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru.

foodlink

foodlink is organised by the Food and Drink Federation which represents the UK food and drink manufacturing industry. The foodlink programme has been running for over 15 years and is designed to raise awareness, amongst consumers of all ages, about the simple steps that they can take to keep their food safe.

eatwell

eatwell yw gwefan cyngor a gwybodaeth i ddefnyddwyr yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae'n llawn cyngor dibynadwy ac ymarferol am fwyta'n iach, deall labeli bwyd a sut all yr hyn rydyn ni'n ei fwyta effeithio ar ein hiechyd.

Cynllun Gwasanaeth Bwyd

Mae'r taflen ar gael ar y ffurfiau canlynol:

Cynllun Gweithredu Yn Dilyn Pennington 2014/15 - Fformat PDF 17Kb

Cynllun Gweithredu Yn Dilyn Pennington 2013/14 - Fformat PDF 16Kb

Cynllun Gwasanaeth Bwyd 2013/2014 - Fformat PDF 226Kb

Atodiad A - Fformat PDF 133Kb

Atodiad B - Fformat PDF 208Kb

Cyngor Ar Ddechrau Busnes Bwyd Newydd

Mae'r taflen ar gael ar y ffurfiau canlynol:

Cyngor Ar Ddechrau Busnes Bwyd Newydd - Fformat Word 421Kb

Cyngor Ar Ddechrau Busnes Bwyd Newydd - Fformat PDF 192Kb

Post Pennington Reports and Action Plans

Bu’r Athro Hugh Pennington yn cadeirio Ymchwiliad Cyhoeddus i’r achosion o E.coli0157 a ddigwyddodd yn Ne Cymru yn 2005. Ystyriodd oblygiadau hyn ar gyfer y dyfodol a gwnaeth argymhellion i bob Awdurdod Lleol a swyddogion Gorfodaeth Bwyd a gyhoeddwyd yn 2009.

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi argymell y dylai awdurdodau lleol ymateb i’r argymhellion a datblygu cynlluniau gweithredu er mwyn galluogi cyflawni’r argymhellion.  Mae Cynlluniau Gweithredu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam bellach ar gael ar gyfer 2009/10 a 2010/11 ynghyd ag adroddiadau cysylltiedig.

Pennington Report Recommendations - Update - fformat PDF 56Kb

Summary of the report and recommendations following the Pennington E-coli Outbreak Inquiry - fformat PDF 28Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig