Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diogelwch Bwyd

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth ar Wasanaeth Diogelwch Bwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy'n rhan o Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Nod y Gwasanaeth Diogelwch Bwyd yw sicrhau bod bwyd a gynhyrchir ac a werthir yn y Fwrdeistref yn ddiogel ac yn rhydd rhag halogiad.

Post Pennington Reports and Action Plans

Bu'r Athro Hugh Pennington yn cadeirio Ymchwiliad Cyhoeddus i'r achosion o E.coli0157 a ddigwyddodd yn Ne Cymru yn 2005. Ystyriodd oblygiadau hyn ar gyfer y dyfodol a gwnaeth argymhellion i bob Awdurdod Lleol a swyddogion Gorfodaeth Bwyd a gyhoeddwyd yn 2009.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi argymell y dylai awdurdodau lleol ymateb i'r argymhellion a datblygu cynlluniau gweithredu er mwyn galluogi cyflawni'r argymhellion. Mae Cynlluniau Gweithredu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam bellach ar gael ar gyfer 2009/10 a 2010/11 ynghyd ag adroddiadau cysylltiedig.

Cysylltiadau Defnyddiol Allanol