Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Casgliadau Gŵyl y Banc

Diweddariadau Ebost

Cofrestru ar gyfer cyfrif newydd / Mewngofnodi i gyfrif cyfredol

I gofrestru ar gyfer y newyddion diweddaraf neu i gael mynediad at eich dewisiadau tanysgrifiwr, nodwch eich manylion cyswllt isod.


Y Pasg, mis Mai a mis Awst

Bydd diwrnodau gwagio biniau gwastraff cartref a biniau, blychau a bagiau ailgylchu a chadis bwyd ymyl y ffordd, yn aros yr un fath ar gyfer pob tŷ yn Wrecsam.

Y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Mae ar Gyngor Wrecsam eisiau atgoffa trigolion y bydd diwrnodau casglu sbwriel ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn newid.

Arferol Diwygiedig
Dydd Llun 25 Rhagfyr 2017 Dydd Sadwrn 23 Rhagfyr 2017
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2017 Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2017
Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2017 Dydd Iau 28 Rhagfyr 2017
Dydd Iau 28 Rhagfyr 2017 Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2017
Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2017 Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2017
Dydd Llun 1 Ionawr 2018 Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018
Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018 Dydd Mercher 3 Ionawr 2018
Dydd Mercher 3 Ionawr 2018 Dydd Iau 4 Ionawr 2018
Dydd Iau 4 Ionawr 2018 Dydd Gwener 5 Ionawr 2018
Dydd Gwener 5 Ionawr 2018 Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2018

Sicrhewch fod yr holl finiau gwastraff ac ailgylchu allan erbyn 7.30am ar eich diwrnod casglu.

Hoffai Cyngor Wrecsam ddiolch i'r holl drigolion am eu cefnogaeth barhaus i'r cynllun ailgylchu ymyl y ffordd.