Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pa Ddiwrnod fydd Fy Miniau’n cael eu Casglu?

Rydym yn casglu’r blwch ailgylchu gwyrdd a’r sach ailgylchu las bob wythnos o holl gartrefi Wrecsam.

Caiff gwastraff cartref o’ch bin olwynion du neu las ei gasglu bob yn ail wythnos â bwyd, cardbord gwrymiog a gwastraff gerddi o’ch bin olwynion gwyrdd.

Bydd y canlyniadau'n cael eu dangos ar fap ac yn nodi ar ba ddiwrnod o'r wythnos y caiff eich biniau a chynwysyddion ailgylchu'n cael eu gwagio (gwelwch yr allwedd isod).

Allwedd i'ch diwrnod newydd casglu biniau

Gwyrdd = Dydd Llun

Glas = Dydd Mawrth

Pinc = Dydd Mercher

Gwyrddlas = Dydd Iau

Coch = Dydd Gwener

Pa Galendr?

Bydd y canlyniadau'n cael eu dangos ar fap ac yn nodi ar ba ddiwrnod o'r wythnos y caiff eich biniau a chynwysyddion ailgylchu'n cael eu gwagio (gwelwch yr allwedd isod).

Mae Wrecsam yn casglu gwastraff gerddi (biniau mewn gwyrdd) a gweddill y gwastraff (mewn biniau du, glas neu liw castan) bob yn ail wythnos.

Mae’r calendrau’n dangos pa un yw wythnos gwastraff gweddilliol (sy’n cael ei dangos mewn pinc ar y calendr) a pha un yw wythnos casglu gwastraff gerddi (sy’n cael ei dangos mewn gwyrdd).

Mwy o Wybodaeth

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Strydoedd o Fri 01978 298989, cysylltwch@wrexham.gov.uk.