Gwastraff ac Ailgylchu yn Wrecsam – Ailgylchu gyda Michael

Blwch Ailgylchu Gwyrdd

Holi ynghylch eitemau y gallwch eu rhoi yn eich blwch ailgylchu, eich diwrnod casglu, gofyn am flwch ailgylchu newydd a llawer mwy.

Sach Ailgylchu Las

Holi ynghylch eitemau y gallwch eu rhoi yn eich sach las a sut i gael sach yn lle un a gollwyd.

Bin Ailgylchu Gwyrdd

Holi ynghylch eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bin gwyrdd a sut i brynu bin newydd.

Cist Cegin a Leiniau

Holi ynghylch eitemau y gallwch eu rhoi yn eich cist cegin a sut i brynu cist newydd a leininau ychwanegol. Hefyd Cwestiynau Cyffredin.

Bin Gwastraff Cartref Du / Glas

Holl ddeunydd na allwch ei ailgylchu i’w roi yn eich bin gwastraff cartref.

Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

Holi ble mae eich Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref agosaf a pha eitemau ychwanegol y gallwch eu hailgylchu yno.

Ganolfannau Ailgylchu Bro

Holi ble mae eich Canolfan Ailgylchu Bro agosaf a pha eitemau y gallwch eu hailgylchu yno.

Diwrnod Casglu eich Sbwriel a threfniadau ar gyfer Gŵyl y Banc

Cael gwybod pryd mae eich diwrnod casglu.

Clytiau Go Iawn

Holi ynghylch Cynllun Clytiau Nicola a’n pecynnau profi.

Bin Compostio

Holi ynghylch eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bin compostio a sut i brynu compostiwr.

Casgenni Dŵr

Cael gwybod sut i brynu casgen ddŵr.

Mudiadau Ailddefnyddio Dodrefn yn Wrecsam

Cael manylion cysylltu Mudiadau Ailddefnyddio Wrecsam.

Casglu Gwastraff Swmpus

Archebu casgliad gwastraff swmpus o'ch cartref.

Rhoi a Gofyn am Wybodaeth Ynghylch Gwastraff

Cael gwybod manylion ynghylch gwasanaethau gwastraff sy’n cael eu darparu gan Adran Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cwestiynau Cyffredin Ynghylch Gwastraff ac Ailgylchu

Cael gwybod mwy am wastraff ac ailgylchu.

Cysylltiadau Defnyddiol Allanol

Cysylltiadau defnyddiol allanol ynghylch gwastraff ac ailgylchu.

yn ôl i'r brig