Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Clytiau Go Iawn Cynnydd Go Iawn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awyddus i helpu i leihau nifer y clytiau y gwaredir drwy hyrwyddo’r defnydd o glytiau golchadwy. Mae’n bosibl i aelwydydd haneru eu gwastraff ac arbed arian ar yr un pryd.

Mae angen tua 5,000 o glytiau ar bob plentyn yn eu 2 flynedd a ½ gyntaf, sy’n cyfrannu at y ffigur amcan o 200 miliwn o glytiau tafladwy a waredir yng Nghymru bob blwyddyn!

Ymweliad swyddog i ddangos clytiau go iawn

Mae clytiau go iawn wedi datblygu ers amser tyweli teri a phinnau cau. Fodd bynnag, nid oes fersiynau diweddar ar gael ar y stryd fawr, dim ond drwy fasnachwyr ar-lein. Gall trigolion Wrecsam ofyn am ymweliad gan Swyddog Strategaeth Gwastraff yn cynnig pecyn sy'n dangos y gwahanol fathau o glytiau golchadwy, sy’n dal dŵr a chlytiau â leinin.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch y Tîm Strategaeth Gwastraff ar 01978 298989.

Yn y 2 flynedd ½ gyntaf gall babi gynhyrchu cyfwerth â 156 o fagiau bag du sy’n pwyso cymaint â char teulu cyffredin!

Dolenni Allanol Defnyddiol