Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhoi a Gofyn am Wybodaeth Ynghylch Gwastraff

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion y gwasanaethau gwastraff a ddarperir gan Wasanaethau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae'r Adran Gwasanaethau Cymunedol yn trefnu casglu gwastraff o ryw 55,000 o gartrefi a 1,500 eiddo masnachol dan gontract bob wythnos.

Gwybodaeth Ynghylch

Cais am Wasanaeth