Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ar-lein i Roi Gwybod am Gerbyd a Adawyd

Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am gerbydau a adawyd yn unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen ymateb y wefan.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae'r rhannau sydd wedi'u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi. Gofynnwn i chi lenwi'r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw'r wybodaeth yr ydych wedi'i rhoi'n glir neu'n gyflawn.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich manylion chi

Manylion y cerbyd a adawyd

Helpwch ni gyda’ch ymholiad trwy roi’r manylion canlynol am y cerbyd a adawyd:

A yw’r cerbyd wedi’i drethu?

A yw’r cerbyd wedi’i ddifrodi?

 DD / MM / BBBB
Lleoliad y cerbyd a adawyd

Helpwch ni gyda’ch ymholiad trwy roi’r manylion canlynol am y cerbyd a adawyd

Manylion ychwanegol

Helpwch ni gyda’ch ymholiad trwy roi unrhyw fanylion ychwanegol am y cerbyd a adawyd:

Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch y botwm CYFLWYNO isod i roi gwybod i ni am gerbyd a adawyd